Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21732/2020

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB:n mielestä lakiesityksen tavoitteet ovat kannatettavia ja hallitusohjelman mukaisia. Liikenteen päästöjen vähentäminen ja asetettuihin päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää laaja-alaista keinovalikoimaa. Lakiesityksellä on myös taloutta elvyttävä vaikutus. Lakiesityksellä pannaan toimeen lisäksi myös kansallista biokaasuohjelmaa.
  • SBB kannattaa esitystä lain soveltamisalasta, että valtion varoista myönnetään avustusta uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän tai joukkoliikennelipun hankintaan romutettavan auton tilalle (romutuspalkkio). Kannatamme esitystä avustuksen myöntämisen edellytyksistä ja avustuksen määrästä, että romutuspalkkiota myönnetään valtion varoista 2 000 euroa henkilöauton hankintaa varten, jonka käyttövoimana on metaanista koostuva polttoaine.

Lausunnon pyytäjä:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausunto

Scroll to Top