Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta  

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18408/2020

Lausunnon pyytäjä:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB kannattaa erittäin lämpimästi hallituksen esitystä kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuesta ja pitää sitä hyvänä keinona edistää kaasun liikennekäyttöä ja vähäpäästöistä liikennettä. Esitys on perusteltu ja perustelut on tuotu kattavasti esille taustamuistiossa.
  • SBB pitääkin tärkeänä sitä, että tällä lakiesityksellä pannaan osittain täytäntöön niin hallitusohjelmaa kuin kansallista biokaasuohjelmaa.
  • SBB pitää tärkeänä kuitenkin, että raskaille kaasuajoneuvoille on haettavissa hankintatukea myös vuoden 2021 jälkeen. Kaiken kaikkiaan on tärkeää, että kaasuajoneuvoja edistetään pitkäjänteisellä ja ennakoitavalla politiikalla.

Lausunto

Scroll to Top