Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11785/2023

 

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ei kannata sellaisenaan esitettyä muutosta kestävyyslain 2. pykälään. Esitämme, että otetaan käyttöön 3 vuoden siirtymäaika kestävyysjärjestelmävaatimuksen käyttöönottamiseksi biokaasulaitoksilla, joiden tuotanto on yli 1 GWh vuodessa, mutta joiden kokonaislämpöteho on alle 2 MW. Näin toimeenpano menee osaksi RED3:n toimeenpanoa. Esitämme lisäksi, että RED3:n yhteydessä laaditaan kansallinen kevennetty kestävyysjärjestelmämalli pienille toimijoille (alle 2 MW:n laitoksille). Kyseessä voisi olla ilmoitusmenettely.
  • Lisäksi esitämme, että myös em. kokoluokan energiaverotuksen soveltamiseen tulee niin ikään riittävä siirtymäaika, jottei olla tilanteessa, ettei kestävyysjärjestelmää ole vielä saatavissa /haettavissa sovellettaessa jo uusia verotuskäytäntöjä.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top