Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukilain (1289/2021) muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukilain (1289/2021) muuttamisesta

Poimintoja lausunnosta:

  • Hankintatukilakia tulisi tarkastella raskaiden kaasuajoneuvojen osalta pikaisesti uudelleen heti, kun uusi de minimis -asetus on hyväksytty. Mikäli de minimis-pohjainen hankintatuki ei jostain syystä toimi tarkoituksenmukaisesti, niin silloin tulisi tukiohjelman notifiointi tehdä pikaisesti.
  • Laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta tulisi olla voimassa 31.12.2028 asti.
  • Hankintatukea tulis muuttaa siten, että jatkossa yksittäinen yritys voisi saada tukea maksimissaan kymmenen kaasu- tai sähkökäyttöisen paketti- tai kuorma-auton hankintaan vuodessa.
  • Kaasukuorma-autojen hankintatukien tukisummia tulisi nostaa

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top