Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi esitykseksi eduskunnalle uudeksi päästökauppalaiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi päästökauppalaiksi

Poimintoja lausunnosta:

  • Uusi päästökauppalaki on tärkeää säädös, koska se vaikuttaa biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen toimialaan monella tapaan. Biokaasulla voidaan korvata fossiilisia polttoaneita teollisuudessa ja energiatuotannossa, uutena nyt myös meriliikenteessä ja myöhemmin myös tieliikenteessä. Hiilitullimekanismin käyttöönoton myötä kotimaisten kierrätyslannoitteiden kilpailukyky suhteessa tuontilannoitteisiin pitäisi parantua, mikä tuo, joskin viiveellä, kaivattua ohjausvaikutusta ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Välillisesti myös kannusteet RFNBO:n tuottamiseksi ovat tärkeitä uusiutuvien kaasumaisten liikennepolttoaineiden tuotannon ja käytön lisäämiseksi – toiminnallisuuksiltaan ja käyttökohteiltaan sähköpolttoaineet ovat maakaasun ja biokaasun kanssa samoja. Päästökauppalain muuttaminen vaikuttaa biokiertoon myös siten, että siihen liittyvät toimet ovat monelta osin innovaatiorahoituksella rahoitettavien kohteiden joukossa.

Lausunto

Scroll to Top