Lausunto luonnokseen valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30737/2022

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Osa toimenpiteistä jakautuu eri hallinnonaloille
    (ministeriöt ja virastot), minkä vuoksi on äärimmäisen tärkeä varmistaa tehokas
    kokonaiskoordinointi ja tunnistaa hallinnon rajapinnat. Esimerkiksi biokaasuasiat hajautuvat muun muassa MMM:lle, TEM:lle ja YM:lle.
  • Biokaasun mahdollisuuksia ei ole tunnistettu päätösesityksessä. Kaasuinfra on kriittistä infrastruktuuria. Kriittiseksi infrastruktuuriksi mainitaan mm. energiajärjestelmä ja elintarvike-, vesi- ja jätehuolto. Biokaasu linkittyy kaikkiin näihin.
  • Pidämme hyvänä sitä, että päätösluonnoksessa on mainittu ravinteiden kierrätys ratkaisuna
    vähentää tuontiraaka-aineiden ja tuotantopanosten suhteellista määrää. Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen vaatii investointeja biokaasulaitoksiin, mitä varmistamalla riittävät kannustimet investointeihin ja helpotettava luvitusta – nämä ovat myös hallitusohjelman mukaisia toimia.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top