Lausunto esitysluonnos laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23428/2021

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta toimittaa lausunto esitysluonnos laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan tukea ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2021 asti.

SBB kannattaa tuen jatkamista vuoden 2021 loppuun asti.

Lakia ollaan parhaillaan päivittämässä ja uudistettu laki tullaan ottamaan käyttöön vuonna 2022. Uudistuksen osalta peräänkuulutamme sitä, että päivitetyssä laissa toimeenpannaan täysimääräisesti Fossiilittoman liikenteen tiekartassa olevat toimenpiteet ajoneuvojen hankinta- ja konversiotukien osalta. Tiekarttatyössä on tehty kattavat vaikutusten arvionnit ja käyty laajasti keskustelua sidosryhmien kanssa; arvokasta tiekarttatyössä on myös se, että siinä tarkastellaan lento-, laiva- ja maantieliikennesektoreiden toimenpiteitä samaan aikaan.

Lausunnon pyytäjä:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Scroll to Top