Lausunto ehdotuksiin jätealan asetuksiksi (EU:n jätesäädöspaketti)

Poimintoja SBB:n lausunnosta:
  • Kannatamme esitystä biojätteen erilliskeräysvelvoitteiden kunnianhimon nostamisesta. Esitämme kuitenkin, että biojätteen erilliskeräyksen 2. vaihe alkaisi jo 1.1.2023. Haluamme myös huomauttaa, että käytännössä esityksen kunnianhimo määritetään poikkeusten kautta.
  • Asetuksen sisältöä laadittaessa on mielestämme tärkeä ottaa huomioon, miten ehdotus vaikuttaa lietepohjaisten tuotteiden jatkojalostamiseen ja tuotteistamiseen. Näkemyksemme mukaan jäteasetusehdotuksella luodaan jo lannoitteiden EoW-lainsäädännön puitteita, joita on tarkoitus laatia virallisesti vasta myöhemmin ja erillisenä pakettina.
  • Biokaasutoiminnan tulkitseminen yksiselitteisesti kierrätykseksi on tärkeää (25 §).
  • Ehdotuksen mukaan uusia kirjanpitovelvoitteita (34–41 §) sovellettaisiin 1.1.2022, eli jo muutamien kuukausien päästä asetuksen antamisesta. Pidämme toimeenpanon aikataulua liian kireänä ja toivomme siihen muutosta.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

Lausunto

Scroll to Top