Lausunto arviomuistiosta päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa

Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23899/2023

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Arviomme mukaan Suomessa tulee ottaa käyttöön uusia päästövähennyskeinoja tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi, sillä nykyiset keinot eivät ole riittäviä päästövähennyspolulla pysymiseksi. Tämän vuoksi kannatamme uuden EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskevan päästökauppajärjestelmän käynnistämistä ilman viivytystä.
  • Arviomuistosta ei saa kuitenkaan kattavaa kuvaa opt-out menettelyn kustannus- ja päästövähennysvaikutuksista, mikä vaikeuttaa sen toteuttamiskelpoisuuden arviointia suhteessa muihin vaihtoehtoihin. Opt-out menettelystä tarvittaisiin siis kattavampi ja vertailukelpoisempi vaikuttavuusarviointi.
  • Arviot kustannusvaikutuksista eivät anna oikeaa kuvaa kustannusten noususta, sillä luvut pohjautuva vanhaan jakeluvelvoitetasoon. Laskelmissa ei ole huomioitu Orpon hallituksen hallitusohjelman linjaamia muutoksia polttoaineverotukseen tai jakeluvelvoitteeseen. Laskelmissa on luultavasti myös käytetty nykyistä korkeampia raakaöljyn hintoja. Lisäksi Ruotsin jakeluvelvoitteen laskeminen alentaa merkittävästi biopolttoaineiden hintoja jopa globaalilla tasolla, mikä on syytä ottaa huomioon vaikutusten arvioinnissa.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top