Laatujärjestelmä palvelee ravinnekierrätystä

Kuva: Suvi Voutilainen, Avena Design

Suomeen ollaan saamassa kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille. Aiemmin tällaista järjestelmää ei meillä ole ollut, vaikka lannoitevalmistajilla on yrityskohtaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmänsä. Valmistuva laatujärjestelmä on vapaaehtoinen ja tuotekohtainen, jolloin järjestelmään kuuluvat yritykset voivat hakea ”Laatulannoite” -merkkiä tuotteilleen. Odotukset ovat korkealla ja tavoitteena on parantaa valmisteiden menekkiä, tunnettuutta, laatua ja imagoa. Työ on usean yrityksen ja sidosryhmätahon yhdessä toteutettavaa, jolloin yhteistyörakenteet vahvistuvat tulevaisuutta varten.

Laatujärjestelmän laadinnan taustalla on kierrätyslannoitevalmisteiden kasvanut kysyntä ja monipuolistuva tarjonta. Tuotteita käytetään sekä maataloudessa että viherrakentamisessa ja niitä tuottavat biokaasu- ja kompostilaitokset käyttäen raaka-aineina mm. erilliskerättyä biojätettä, lantaa ja erilaisia biomassoja. Laatujärjestelmän rakentaminen on lähtenyt alan sisältä ja sitä vievät eteenpäin Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä Suomen Vesilaitosyhdistys ry. Työn on mahdollistanut Ympäristöministeriöltä, Sitralta ja alan yrityksiltä saatu tuki Lara laaturavinnehankkeelle, joka jatkuu vielä 30.11.2019 asti. Hankkeen tavoitteena on, että ensimmäiset laatusertifioidut kierrätyslannoitevalmisteet ovat markkinoilla vuoden 2020 alussa.

Lara laaturavinnehankkeessa on meneillään pilotointi eli laatujärjestelmän testaus yrityksissä, jotka ovat hakeneet ”Laatulannoite” -merkkiä tuotteilleen ja sitoutuneet noudattamaan järjestelmän periaatteita ja sääntöjä. Laatujärjestelmän ylläpito ja kehittämistyö jatkuu hankkeen jälkeen Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimesta.

Lisätietoja: www.laatulannoite.fi

Laatuterveisin!

Juha Pirkkamaa
Laatuprojektipäällikkö
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen perustama valtakunnallinen yhdistys.

Scroll to Top