KUTSU: Biokaasun ja ravinnekierrätyksen pyöreän pöydän keskustelu

Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Vesilaitosyhdistys ry, Gasgrid Finland Oy,  Kiertovoima ry, Suomen Lähienergialiitto ry, Kierrätysteollisuus ry sekä Suomen Kaasuyhdistys ry järjestävät biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden 14.3.2023 klo 9:00-12:00.

TILAISUUDEN OHJELMA

9:00-10:15 Alustukset ajankohtaisista teemoista

  • Tilaisuuden avaaminen: Riikka Kinnunen Kierivä Oy
  • Konkreettisia tekoja energiaomavaraisuuden ja ruokaturvan parantamiseksi: Elintarviketeollisuus ry
  • Biokaasutoimialan kytkös sähköpolttoaineisiin ja -lannoitteisiin: Vetyklusteri
  • Rahoittajan puheenvuoro: Ilmastorahasto Oy
  • Miten vauhtia ravinteiden kierrätykseen?: ministeriö 
  • Yritysesimerkki: Suoman Lantabiokaasu Oy

10:15-11:25 Pyöreän pöydän keskustelu 
Pyöreän pöydän keskusteluun on kutsuttu osallistumaan seuraavat tahot (2 minuutin puheenvuoro per kutsuvieras):

TEM, MMM, LVM, VM, YM, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Envitecpolis Oy, Gasum Oy, Suomalainen Energiaosuuskunta SEO, Gasgrid Finland Oy, SYKE, Luke, Suomen Kaasuyhdistys ry, MTK ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys ry, Kiertovoima ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Suomen Lähienergialiitto ry, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Baltic Sea Action Group, John Nurmisen Säätiö, SDP, Vihreät, Keskusta, Vasemmistoliitto, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Kokoomus, Liike Nyt, Perussuomalaiset ja Suomen Kristillisdemokraatit KD.

11:25-12:00 Keskustelua
Listaus toimenpiteistä, esille nousseista asioista ja seuranta

 

TAPAHTUMATIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

Tapahtuma järjestetään virtuaalisena Teams-järjestelmällä.

Tilaisuuden seuraaminen on avoin ja maksuton kaikille, mutta se edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittaudu tapahtumaan täällä. Ilmoittaneille toimitetaan sähköpostitse osallistumislinkki ennen tilaisuuden alkua.

 

Scroll to Top