Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kommentit Sitran Kiertotalous 2.0. -työhön

Suomen Biokaasuyhdistys ry pitää kiertotaloutta erittäin tärkeänä asiana. Sitran kiertotaloustyöllä
on ollut tärkeä merkitys kiertotalousasioiden jalkauttamiseksi Suomessa, minkä lisäksi Sitra on
edistänyt asiaa menestyksekkäästi myös globaalilla tasolla.

Lausunnon pyytäjä:

Sitra

Lausunto

Scroll to Top