Kommentit Energiavirastolle luonnokseen tarjouskilpailuun osallistujan ohjeeksi 19.08.2020

Energiavirasto on päivittänyt tarjouskilpailua varten laadittua tarjouskilpailuun osallistujan ohjetta. Ohjetta voi kommentoida 4.9.2020 asti. Kommentit pyydetään lähettämään osoitteeseen infratuki@energiavirasto.fi

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Jakeluinfratuki on koko ajan ottanut positiivisia kehitysaskelia. Vuonna 2020 jakeluinfra-asetukseen tehtiin useita tärkeitä muutoksia, jotka varmistavat jatkossa tuen paremman toimivuuden suhteessa toiminnanharjoittajien tarpeisiin ja poliittisiin tavoitteisiin. Myös Energiaviraston laatima ohje on kehittynyt hyvää suuntaan. Hyvä, että ohjeeseen pyydetään kommentteja sidosryhmiltä. Myös infotilaisuudet ovat olleet hyviä, niin ikään 1.9.2020 järjestetty virtuaalinen infotilaisuus.
  • SBB:n mielestä uutta teknologiaa tärkeämpää olisi toimivuuden varmistaminen. Tämän vuoksi esitämme edelleen tiukennusta ja täsmennystä uuden teknologian hyödyntämiseen liittyen. Tuen hakijan voisi velvoittaa antamaan selvityksen uuden teknologian toimivuudesta. Selvityksessä tulisi arvioida myös uuden teknologian paremmuus aikaisempiin ratkaisuihin verrattuna, jotta hakija voi osoittaa uuden teknologian olevan joko tehokkuudeltaan tai turvallisuudeltaan parempi.
  • SBB ei esitä biokaasuvaatimukseen muutoksia, mutta haluamme todeta, että on hyvä, että ohjeessa on pyritty määrittelemään biokaasuvaatimus tarkasti, sillä siihen voi liittyä potentiaalista väärin tulkintaa. Asia on jatkossa entistä keskeisempi, jos ja kun liikennekaasun kysyntä lisääntyy. Asian toimeenpanoa on tarpeen seurata ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin.
  • SBB esittää, että hyväksyttävien kustannusten tulisi kattaa kaksi konttia.

Lausunnon pyytäjä:

Energiavirasto

Lausunto

Scroll to Top