Kommentit ehdotuksiin maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi lannoitevalmisteista

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 8.2.2023 sidosryhmätilaisuuden, jossa se esitteli alustavia ehdotuksia uuden lannoitevalmisteasetuksen sisällöstä. SIdosryhmät saivat esittää kommentteja tilaisuudessa sekä jälkikäteen kirjallisesti.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää lannoitevalmisteasetusmuutosta erittäin tärkeänä ravinteiden kierrätykselle, mutta myös kansalliselle omavaraisuudelle ja ruokaturvalle.

Lausunnon pyytäjä:

Maa- ja metsätalousministeriö j

Lausunto

Scroll to Top