Kirjallinen lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Asia: U 56/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Pidämme hyvänä sitä, että Suomi pyrkii energiaverodirektiiviuudistusta koskevien neuvotteluiden edistyvän rivakasti. Suomen tulisikin ottaa aktiivinen rooli neuvotteluissa. Suomi on yksi ympäristöperusteisen verotuksen edelläkävijöitä Euroopassa, joten Suomella olisi erinomaiset mahdollisuudet olla kapellimestarina EU-tason uudistuksessa.
  • SBB esittää, että Suomen kantaa kehittyneiden polttoaineiden verotasosta tarkastetaan, sillä meidän näkemyksen mukaan kehittyneiden biopolttoaineiden alhaiselle verotasolle on olemassa vahvat perusteet nimenomaan ympäristönäkökulmasta. Arviomme mukaan alhainen verotaso ei ole ongelma myöskään fiskaalisessa mielessä.
  • SBB esittää, että Suomi ajaisi neuvotteluissa energiaverodirektiivin ja uusiutuvan energian direktiivien yhtenäisyyttä ja tulkintojen johdonmukaisuutta.  Johdonmukaisuuden varmistamiseksi SBB esittää, että biopolttoaineiden luokitukset ja määritelmät annettaisiin kestävyysvaatimusten osalta RED2:ssa eikä energiaverodirektiivissä. Samaan aikaan tulisi kuitenkin varmistaa, ettei 55-ilmastopaketin yhteydessä tehdä suurempia muutoksia RED2:n kestävyysvaatimuksiin ja eri kestävyysluokitteluun.
  • SBB on samaa mieltä sen suhteen, että verotuskäytäntöjä tulee yhtenäistää sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi. Näemme, että kyseessä ei ole ainoastaan verotuskäytäntöihin liittyvä asia, vaan laajemmin tarkastelussa tulee ottaa huomioon mahdollisuudet hyödyntää uusiutuvan energian alkuperätakuita ja kestävyystodistuksia. Esitämme, että Suomi pyrkii ajamaan tasapuolisia verotus- ja muita menettelyitä niin verkkokaasulle kuin kaasuverkon ulkopuolella tuotettavalle ja kulutettavalle biokaasulle.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top