KIRJALLINEN LAUSUNTO: KOMISSION TIEDONANTO, REPOWEREU-SUUNNITELMA

Asia: HE 85/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+85/2022

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top