Kirjallinen lausunto: HE 215/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

HE 215/2021 vp

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Pidämme toivottavana, että hankinta- ja muuntotuki olisi pidempiaikaisempi ohjauskeino.
  • Selostukseen ehdotuksen talousarviovaikutuksista tulisi lisätä kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuen määrärahat vuosille 2022 ja 2023, jotka nyt puuttuvat tekstistä. Pyydämme samoin varmistamaan, että määrärahat ovat mukana myös valtion vuoden 2022 talousarviossa.
  • Esitämme, että kaasuajoneuvojen todellinen päästövähennyspotentiaali huomioidaan. Nyt perustelumuistio ei tuo esille kaasuajoneuvojen realistisia päästövähennyspotentiaaleja, koska päästövähennykset ovat laskettu väärin perustein. Esimerkiksi kaasupakettiautojen päästövähennyksen määrä ja hinta on laskettu sen perusteella, että ajoneuvoissa käytettäisiin 100 prosentin maakaasuosuutta. Kuorma-autojen kohdalla biokaasuun osuudeksi on arvioitu 20 prosenttia.
  • Vaikutusten joukkoon tulisi lisätä, että kaasuajoneuvojen hankintatuella on vaikutusta liikennebiokaasun kysyntään, jolla on puolestaan potentiaalisesti vaikutusta kotimaisen liikennebiokaasun valmistusmääriin.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan  liikenne- ja viestintävaliokunta

Lausunto

Scroll to Top