Kirjallinen lausunto: HE 171/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_174+2022.aspx 

 

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Raskaiden kaasuajoneuvojen hankintatuki on erittäin tärkeä ja lakimuutosesitys on kannatettava. Myös määrärahat tulee olla fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaiset.
  • Emme kannata esitystä, että kaasu- ja etanolimuunnostuista luovutaan. Henkilökaasuautojen muuntotukea tulisi voida hakea myös 2023. Tämä tulisi huomioida myös vuoden 2023 talousarvioesityksessä.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan  liikenne- ja viestintävaliokunta

Lausunto

Scroll to Top