Kestävä sijoittaminen – EU:n ympäristöluokitusjärjestelmä

Europan Komissio ehdottaa uusia EU:n luokitusjärjestelmän kriteerejä taloudellisille toiminnoille, jotka edistävät merkittävästi vähintään yhtä seuraavista ympäristötavoitteista:

  • vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • siirtyminen kiertotalouteen
  • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Europan Komissio ehdottaa myös kohdennettuja muutoksia ilmastoluokitusjärjestelmää koskevaan delegoituun säädökseen ja luokitusjärjestelmään liittyvien tietojen antamista koskevaan delegoituun säädökseen.

Komissio pyysi sidosryhmiltä kommentteja ehdotuksiin 3.5.2023 mennessä

Lisätiedot

Lausunnon pyytäjä:

Euroopan komissio

Lausunto

Scroll to Top