Jakeluvelvoitteen määräaikainen alentaminen ei takaa polttoainekustannusten alentumista, mutta hidastaa siirtymää vähähiiliseen liikenteeseen

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää tärkeänä sitä, että kustannusten nousua yrityksille ja kuluttajille kompensoidaan, jotta vältytään työpaikkojen menetykseltä ja elintason laskulta. Suomen hallitus on toiminut mielestämme hyvin, kun se on päättänyt nopeasti lisätoimista niin omavaraisuuden kuin kustannusten nousupaineiden ratkaisemiseksi. Kannatamme päätöksiä tukimäärärahoista biokaasu-, ravinteiden kierrätys- ja uusiutuvan energian investointeihin.

Sen sijaan emme kannata jakeluvelvoitteen määräaikaista alentamista vuosille 2022 ja 2023. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi toukokuussa lausuntoja luonnokseen uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Näkemyksemme mukaan ehdotuksen vaikutukset polttoainekustannusten laskuun eivät ole varmat. Ehdotus on myös ristiriidassa ilmastotoimien kanssa. Arviomme mukaan muutos vaikuttaa negatiivisesti nimenomaan liikennebiokaasun investointiympäristöön. Arviomme mukaan tehokkain keino kuljetusyritysten kustannusten alentamiseksi olisi polttoaineen verotuksen väliaikainen alennus tai suora kustannustuki alan yrityksille  jakeluvelvoitteen alentamisen sijaan.

Biokaasu otettiin mukaan biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin 1.1.2022 ja samalla liikennebiokaasu pantiin valmisteveron piiriin. Suomen biokaasusektori on kannattanut biokaasun ottamista mukaan jakeluvelvoitteen piiriin, koska sitä on pidetty vakaana pitkänaikavälin ohjauskeinona, joka Suomesta on puuttunut biokaasun tuotannon ja kysynnän kasvattamiseksi. Biokaasutoimialan yritysten tilanne on taloudellisten tunnuslukujen valossa erittäin heikko toimialan mikroyritysten osalta, ja pk-yritysten osalta enintään tyydyttävä. Biokaasusektorin investoinnit ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana suhteellisen vähäisiä, vaikka saatavilla on ollut investointitukea ja raaka-ainetta riittäisi tuotannon moninkertaistamiseen. Biokaasutoimialan nettoinvestoinnit ovat olleet vuosittain (vuosina 2013–2020) yhteensä 0,9 eurosta 16,7 miljoonaan euroon.  Investoinnit ovat viimein lähteneet kasvuun, mutta edelleen suunnitelmat erityisesti nesteytetyn biokaasun tuotantolaitosinvestoinneista

Lisätietoa:

  • SBB:n lausunto 11.5.2022
  • Työ- ja elinkeinoministeriö lausuntopyyntö luonnokseen uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (www.lausuntopalvelu.fi).
Scroll to Top