Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11385/202

Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11385/202

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Hienoa, että biokaasuasioita on käsitelty oman otsikon alla. Osioon voitaisiin niin ikään lisätä 4TWh:n tuotantotavoite (kts. yllä). Biokaasusektorin toiminnanharjoittajat ovat pitäneet kansallista biokaasuohjelmaa hyvänä ja tehokkaana työkaluna huomioida biokaasu horisontaalisissa ja sektorikohtaisissa säädösvalmisteluissa ja kehitystöissä. Esitämme uudeksi linjaukseksi i&e-strategiaan, että kansallinen biokaasuohjelma ulotetaan vuoteen 2030 asti. Näin voidaan varmistaa tehokas kokonaiskoordinointi ja varmistaa, että 4 TWh:n tuotantotavoite saavutetaan. Biokaasun monisektorisuudesta kertoo se, että biokaasuun liittyviä toimia on kaikissa kansallisen ilmastopolitiikan eri strategioissa.
  • Biokaasusektorin edistämistoimien osalta olisi tärkeä satsata nimenomaan biometaanin tuotannon tukemiseen ja varmistaa, että sille on olemassa oikeat kannustimet. Tällä hetkellä maatalousinvestointien puolella tukitasot ovat varmasti sillä tasolla mitä ne ylipäänsä voivat olla, mutta niiden tuottama kaasu ohjautuu pääsääntöisesti tilojen omaan käyttöön sähköksi ja lämmöksi eikä näillä investoinneilla merkittävästi tueta teollisuuden ja liikenteen kaasutarpeita. Esimerkiksi teollisen mittakaavan bio-LNG:n tuotantohankkeet eivät ole vielä käynnistyneet, vaan ne ovat monelta osin edelleen selvitysvaiheessa.
  • Uusien linjausten joukossa ei ole mielestämme riittävästi tuotu esille, miten kotimaisen uusiutuvan energian tuotannon lisääminen parantaa huoltovarmuutta. Tätä voisi täsmentää suunnitelmassa.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top