Ehdotus Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksi

Ehdotus Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksi

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Esitämme, että puhtaan siirtymän investoinnit-määrärahasta mahdollistettaisiin investointitukea biometaanin tuotantolaitosinvestointeihin, erityisesti lantaa ja maatalouden sivuvirtoja käsitteleviin laitoksiin, joissa lopputuotteena olisi liikennekaasu raskaalle liikenteelle ja teollisuudelle sekä orgaaniset lannoitevalmisteet.

Lausunnon pyytäjä:

Valtionvarainministeriö

Lausunto

Scroll to Top