Lausunto hallituksen esitykseen laiksi ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukilain (1289/2021) muuttamisesta

Eduskunnan  liikenne- ja viestintävaliokunta pyytää kirjallista asiantuntijalausuntoanne:

Asia: HE 25/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+25/2023

Kutsutaan paikalle: Liikenne- ja viestintävirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Autoalan Keskusliitto ry, Autotuojat ja -teollisuus ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Suomen Taksiliitto ry

Kirjallinen lausunto: Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Suomen ympäristökeskus, StepOne Tech Oy, Autoliitto ry, Etanoliautoilijat ry, Logistiikkayritysten Liitto ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Sähköinen liikenne ry, Teknologiateollisuus ry, Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry

 

 

 

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan Liikennevaliokunta

Lausunto

Scroll to Top