Biopolttoaineet – päivitetty luettelo kestävien biopolttoaineiden raaka-aineista

Kestävillä biopolttoaineilla ja biokaasuilla on tärkeä asema uusiutuvan energian osuuden lisäämisessä sellaisilla ilmailun ja merenkulun kaltaisilla aloilla, joilla hiilestä irtautuminen on vaikeaa.

Uusiutuvan energian direktiivin liite 9  (A ja B osa) antaa luettelon kestävien biopolttoaineiden raaka-aineista. Komissio tarkastelee luetteloa säännöllisesti uudelleen ja lisää liitteeseen kaikki raaka-aineet, jotka täyttävät 28 artiklan 6 kohdassa säädetyt arviointiperusteet.

Käytännössä tämä tehdään Komission delegoidulla säädöksellä. Kommentteja komission säädösehdotukseen voi jättää 2.1.2023 asti.

Lisätiedot: Biopolttoaineet – päivitetty luettelo kestävien biopolttoaineiden raaka-aineista (europa.eu)

Lausunnon pyytäjä:

Euroopan komissio

Lausunto

Scroll to Top