Biolaitosyhdistys ry:n lausunto lannoitelain ankaran vastuun työryhmän luonnokseen vahingonkorvauksesta

Biolaitosyhdistys ry esittää, että ankaran vastuun vahingonkorvauksen yläraja määritelläänyksiselitteisellä tavalla. Lannoitevalmisteita mädättämällä tai kompostoimalla tuottavat biolaitokset ovat Suomessa sekä teknisesti että taloudellisesti ennen kaikkea jätteenkäsittely-laitoksia. Koska laitosten liikevaihdon pääosa syntyy jätteenkäsittelyn porttimaksuista sekä biokaasuna ja sähkönä myytävien energiahyödykkeiden että pienessä määrin lannoitevalmisteiden myyntihinnoista, eilaitosten kokonaisliikevaihto sovellu suoraan ankaran vastuun vahingon-korvauksen määrän määrittelyyn. Määrittelyssä pitää tuodajo sanamuodossa lähtökohtaisesti esille, että ankaran vastuun määrä lasketaan vahingonkorvausvelvollisen yhtiön lannoitemyynnin liikevaihdosta. Ankaran vastuun vahingonkorvauksen rajoitusmäärän tulee olla sellainen, ettei vahingonkorvauksen suorittaminen aiheuta vahingonkorvauksen maksajalle maksukyvyttö-myydestä johtuvaa konkurssia tai muuta insolvenssitilannetta. Tällä perusteella Biolaitosyhdistyksen näkemyksen ei ole perusteita asettaa vahingonkorvauksen rajoitusmäärää korkeammaksi kuin vastaavasti on esitetty rehunvalmistajille eli 3 % lannoitemyynnin liikevaihdosta.

Lausunnon pyytäjä:

Maa-ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top