Biolaitosyhdistys ry:n lausunto MMM:n asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen (24/11) muuttamisesta sekä lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen (11/12) muuttamisesta

Biolaitosyhdistys ry:n, jonka jäseninä ovat merkittävät suomalaiset biokaasulaitostoimijat, mielestä suurin riski asetusmuutoksessa on se,että biokaasulaitoksen lannoitetuotteita ei enää voisi sellaisenaan lietemäisenä mädätysjäännöksenä hyödyntää lannoitevalmisteena viljelyyn. Tämä hyödyntämismahdollisuus estyy, mikäli lietemäinen/nestemäinen mädätysjäännös laitetaantyyppinimiryhmään,missä on asetettuna ryhmään soveltuvien tuotteiden ehdoksi pääravinteiden vähimmäispitoisuus.

Lausunnon pyytäjä:

Maa-ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top