Biokierto ja Biokaasu -lehti 1/2022 julkaistu

Tutustu tuoreeseen Biokierto ja Biokaasu -lehteen täältä!  Lehdessä esitellään ajankohtaisia asioita biokaasusta ja ravinnekierrätyksestä sekä tuttuun tapaan katsaus ajankohtaisiin biokierron säädösasioihin.

 

TÄSSÄ LEHDESSÄ MUUN MUASSA

 • Biokiertoa koskevat ajankohtaiset
  säädösvalmistelut: Suomi & EU
 • Energiayhtiö St1:n ja ruokatalo Valion yhteisyritys Suomen
  Lantakaasu Oy Valmiina lisäämään kotimaista
  biokaasuntuotantoa
 • Energian loppukäyttäjällä on nyt mahdollisuus varmistua
  kaasun alkuperästä
 • Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden biometaanin resurssi- ja kustannustehokkaaseen tuotantoon
 • Espoo laittaa eloperäiset jätteet kiertämään
 • Ilmastotyössä tarvitaan kestäviä uusiutuvia polttoaineita Joutsenmerkki auttaa erottumaan
 • Kierrätyskasvualustat tukevat kestävän ympäristörakentamisen tavoitteita

Seuraava lehti julkaistaan marraskuussa! Kaikki Biokierto ja Biokaasu -lehdet löytyvät täältä.

Scroll to Top