Biokaasuyhdistys ry allekirjoittajana vetoomuksessa vauhdittaa EU-lannoitetuoteasetuksen trilogeja

Yli 100 eurooppaista yritystä ja organisaatiota ovat allekirjoittaneet vetoumuksen, jolla kehoitetaan Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota kiirehtimään trilogineuvotteluissaan EU:n lannoitetuoteasetuksen päivittämiseksi. Olisi tärkeää, että neuvottelut saataisiin päätökseen Itävallan pj-kauden aikana. Ravinnekierrätyksestä kiinnostuneet tahot pitävät tärkeänä sitä, että neuvottelut saataisiin päätökseen ja turvattaisiin näin kierrätys- ja orgaanisten lannoitteiden markkinoiden kehittyminen.

EU-lannoitetuoteasetuksen päivittämisen myötä voitaisiin ottaa tärkeitä edistysaskelia luonnonmukaisten ja kierrätyslannoitteiden laadun varmistamiseksi, markkinoiden esteiden poistamiseksi, sääntelyn selkeyttämiseksi sekä Euroopan laajuisten kierrätyslannoitteiden markkinoiden avaamiseksi. Päivityksen myötä kierrätyslannoitteet pääsivät asetuksen piiriin nykyisten mineraalipohjaisten lannoitteiden joukkoon.

Biokaasuyhdistys näkee, että kierrätyslannoitteiden mukaan ottaminen lannoiteasetuksen piiriin on erittäin kannatettavaa, sillä se on kiertotalousperiaatteiden mukainen. Ravinteiden kierron lisäksi orgaaniset lannoitteet sisältävät paljon orgaanista ainesta, joka parantaa maatalousmaan kasvukuntoa ja edistävät näin myös maaperän hiilensidontaa.

Scroll to Top