Biokaasuala mukana fossiilittoman liikenteen tiekarttatyössä

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on jäsenenä Liikenne- ja viestintäministeriön nimeämässä työryhmässä, joka laatii Fossiiliton liikenne tiekartan. Tiekartassa on esitettävä yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Tiekartassa on tunnistettava sekä keskeiset toimenpiteet että niiden kustannukset ja muut vaikutusarviot. Keinoja ovat mm. liikenteen vero- ja maksu-uudistus, liikenteen käyttövoimauudistus sekä erilaiset joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suosioon liittyvät toimet.

Työryhmätyötä tehdään alaryhmissä, joissa edustus on sama kuin nimetty tiekarttatyöryhmä. Alatyöryhmät ovat maantiehenkilö-, maantietavara-, lento- ja laivaliikenne. SBB on mukana kaikissa muissa alatyöryhmissä paitsi lentoliikenne.

AIKATAULU

Työryhmän loppuraportin luonnoksen on määrä olla valmis 30.6.2020 mennessä. Sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua työhön sidosryhmätilaisuuksien (helmikuussa ja elokuu) ja kirjallisen lausuntokierroksen (syksy) kautta. Työryhmän toimikausi on 1.11.2019 – 30.10.2020 asti. SBB:n jäsenet työryhmässä ovat varsinaisena edustajana Anna Virolainen-Hynnä ja varaedustajana Jussi Vainikka Gasum Oy.

YHTEISTYÖ & VUOROPUHELU

Kaasuautoilu on kustannustehokas keino vähentää liikenteen päästöjä, samalla saadaan myös ravinteet kiertoon ja luotua arvoa paikallisista raaka-aineista.  Liikenteen keskipitkät ja pitkän aikavälin kansalliset linjaukset muodostetaan ensi syksyyn mennessä, minkä takia nyt on aika toimia! SBB pyytää kaasuautoilusta kiinnostuneet tahot nyt aktiiviseen keskusteluun liikenteen tulevaisuudesta. Ollaan yhteydessä!

SBB järjestää Biokaasu 2030 -työpajan 10.3.2020 Helsingissä. Puolen päivän kestoisessa työpajassa määritellään tavoitetasot vuodelle 2030 niin biokaasun tuotannon kuin käytönkin osalta. Työpaja on suunnattu biokaasun tuottajille ja käyttäjille sekä muille asiasta kiinnostuneille asiantuntijoille biokaasun ja ravinnekierron arvoketjun varrelta. Lisätiedot: https://biokierto.fi/tapahtuma/biokaasu-2030-tyopaja/ 

LISÄTIEDOT

Toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, 0400-987805 anna.virolainen-hynna@biokierto.fi .

Lisätietoa hankeikkuna: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM050:00/2019

 

Scroll to Top