Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta

SuomenBiokaasuyhdistys rykannattaa hallituksen esitystä muuttaa jätteiden käsittelyn YVA-velvoiterajoja.Biokaasun näkökulmasta keskeisin muutosehdotus koskee ei-vaarallisen jätteen biologista käsittelyä(sis. kompostointi ja biokaasutus), jonka osalta ehdotetaan nykyi-sen YVA-rajan 20 000 t/a nostamista 35 000 t/a.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan ympäristövaliokunta

Lausunto

Scroll to Top