Asiantuntijalausunto: HE eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (E 48/2021 vp)

Asiantuntijalausunto Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunnalle kokoukseen 16.4.2021.

Asia: HE 48/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

 • Hallitusohjelman & biokaasuohjelman mukainen, varmistaa onnistuneen RED II:n kansallisen toimeenpanon & minimoi hallinnollista taakkaa.
 • Jakeluvelvoite on pitkäaikainen, toimiva, teknologianeutraali ennakoitavissa oleva, RED II:n kanssa yhteensopiva ja kustannustehokas ohjauskeino vähentää liikenteen päästöjä ja lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.
 • Biokaasun jakeluvelvoite on win win ratkaisu: hyötyjiä ovat kaikki osapuolet (tuottajat, jakelijat, autoilijat, verottaja ja
  ympäristö).
 • 3 § Jakeluvelvoite ja lain soveltamisala: SBB kannattaa esitystä.
 • Toimeenpano:
  • SBB kannattaa esitetystä, että biokaasun jakeluvelvoite tulisi voimaan jo 1.1.2022. Tämä on tärkeää, jotta toimintaympäristöön saadaan lisää ennakoitavuutta ja tätä kautta myös investointeja kotimaisen biometaanin tuotantokapasiteetin nostamiseksi.
  • Energiaviraston resurssit tulee varmistaa.
  • SBB kannattaa jakeluvelvoitteen myötä lankeavaa maltillista valmisteverotasoa liikennebiokaasulle. Verotuspäätös
   tulee t ehdä mahdollisimman pian, koska tämä on edellytyksenä sille, että biokaasun jakeluvelvoite käytännössä
   tulee voimaan.
 • Jakeluvelvoitteen käyttöönotolla on vaikutusta muihin ohjauskeinoihin, kuten verotukseen ja investointitukiin: SBB esittää, että asia on huomioitava, koordinoitava ja notifioitava.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top