Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto: HE eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta (HE 290/2018 vp)

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunta

Lausunto

Scroll to Top