Asiantuntijalausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta  

Lausuntopyynnön diaarinumero: HE 142/2021 vp

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Kaasuajoneuvot uhkaavat jäädä pois vähäpäästöisten ajoneuvojen työsuhdeautojen veroedun piiristä, vaikka asiasta on sovittu vuoden 2021 budjettiriihessä sekä kevään hallituksen puoliväliriihessä, sekä vuoden 2020 syksyn budjettineuvotteluissa ja asiasta on maininta myös Fossiilittoman liikenteen tiekartassa. Lakiehdotuksen 64 a §:n mukaan verohelpotus annettaisiin ainoastaan 100g/km alle meneville ajoneuvoille. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan ehdotetun raja-arvon alle pääsee ainoastaan muutama pieni kaasuajoneuvomalli. Tämä tarkoittaa, että käytännössä biokaasua ei valita käyttövoimavaihtoehdoksi 2022 alkaen työsuhdeautoissa, vaan valinta kohdistuu ensisijaisesti plug-in hybrideihin myös tilanteissa, joissa ajoprofiili vaatii runsasta bensan käyttöä. Tilanteen korjaamiseksi esitämme muutosta lakiehdotuksen 64 a §:ään, että kaikki uudet kaasuajoneuvot saataisiin työsuhdeveroedun piiriin vuosina 2022-2025.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top