Asiaintuntijalausunto: valtioneuvoston selvitys maa- ja metsätalouden sekä maaseutualueiden valtiontukisääntöjen uudistamisesta

Asian käsittelytiedot E 13/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Maa- ja metsätalouden sekä maaseutualueiden valtiontukisääntöjen uudistaminen

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top