Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Pyöreän pöydän keskustelu puhdistamolietteen hyödyntämisestä

5.4.2022

Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Vesilaitosyhdistys ry, Baltic Sea Action Group, ProAgria Keskusten Liitto, John Nurmisen Säätiö, KIVO ja […]

Lue lisää →

Mika Arffman ja Jussi Kankainen jatkavat SBB:n hallituksen puheenjohtajistossa

31.3.2022

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallitus on valinnut keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Arffmanin (Envitecpolis Oy) ja varapuheenjohtajaksi Jussi Kankaisen (Kekkilä-BVB Oy). Hallituksen jäsenten luottamus puheenjohtajistoon […]

Lue lisää →

SBB:n hallitus on hyväksynyt uusia jäseniä

31.3.2022

Tervetuloa jäseniksi Recomill Oy sekä kolme uutta henkilöjäsentä! Pistetään yhdessä vauhtia ravinteiden kierrätykseen!    

Lue lisää →

Lisämäärärahaa ravinteiden kierrätykseen ja energiaomavaraisuuteen

31.3.2022

Kotimaisen ruuantuotannon tukemiseksi osoitetaan yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Kokonaisuus sisältää nopeavaikutteisia tukimuotoja maatilojen maksuvalmiuden tukemiseksi sekä toimia, joilla vauhditetaan energiaomavaraisuuden kasvattamista ja siirtymää pois […]

Lue lisää →

Nordic Biogas Conference 2022 in Linköping – Call for abstracts!

31.3.2022

Nordic Biogas Conference will include plenary and parallel sessions with invited speakers and a poster conference with focus on Research & Development of Biogas Solutions. […]

Lue lisää →

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa toimenpiteitä biojätteiden kierrätyksen ja ravinteiden kierrätyksen lisäämiseksi

29.3.2022

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma, Valtsu, asettaa tavoitteita ja esittää toimet jätteen määrän vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi toteuttavaksi vuoteen 2027. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on toimenpiteitä biojätteiden kierrätyksen ja […]

Lue lisää →

Tiedote: Biokaasusektorin viestit kehysriiheen ja ilmastopäätösten viimeistelyyn

29.3.2022

Suomen tavoitteena on 4TWh kotimaisen biokaasun tuotantomäärä vuonna 2030. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mielestä tavoitteen saavuttaminen edellyttää kattavaa keinovalikoimaan ja hyvää yhteistyötä yli hallintorajojen […]

Lue lisää →

Tiedote: Suomeen tarvitaan yli 100 uutta biokaasulaitosta

23.3.2022

4 terawattitunnin biokaasun tuotanto edellyttää yli 100 uutta biokaasulaitosinvestointia eri puolelle Suomea 2020-luvulla. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan biokaasun tuotannon nostaminen lisäisi Suomen […]

Lue lisää →

10 liikennekaasun jakelijaa vapaaehtoisesti mukaan uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitteeseen

22.3.2022

Energiavirasto on vahvistanut 10 ensimmäistä vapaaehtoista jakelijaa jakeluvelvoitteen alaisuuteen 1.1.2022 alkaen. Suomen biokierto ja Biokaasu ry:n mielestä vapaaehtoisten jakelijoiden suuri määrä kertoo siitä, että jakeluvelvoite […]

Lue lisää →

SBB:n valiokunnat – ilmoittautumiset 20.4. mennessä!

22.3.2022

SBB:llä on kaksi aktiivista asiantuntijoista koostuvaa valiokuntaa (Biokaasuvaliokunta ja Ravinnekiertovaliokunta). Valiokuntien jäsenhaku on käynnissä 24.3.-.20.4.2021 välillä. Mikäli olet kiinnostunut olemaan jäsenenä valiokunnassa, niin lähetä sähköpostia […]

Lue lisää →
Scroll to Top