Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Iiris Ryske aloitti ravinnekierrätyksen asiantuntijana

9.6.2021

Iiris Ryske on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n uusi asiantuntija kesäkuusta alkaen. Iiriksen vastuualueena on SBB:ssä ravinnekierrätys ja siihen liittyvät teemat. Kierrätysravinneratkaisuiden tarjonnan ja kysynnän […]

Lue lisää →

Hiilidioksidistandardien tulisi tukea uusiutuvan energian käyttöönottoa liikenteessä tekniikasta riippumatta

3.6.2021

Euroopan biometaaniteollisuus on tänään julkaissut ‘Järkevillä CO2-standardiella liikenteen päästöt negatiiviseksi’ -kannanoton, jossa se peräänkuuluttaa Euroopan komissiota tekemään korjausliikkeen biometaanin liikennekäytön mahdollistamiseksi ja kannustamiseksi myös jatkossa. […]

Lue lisää →

Biokierto ja Biokaasu -lehti toukokuu 2021 julkaistu

31.5.2021

Tutustu tuoreeseen Biokierto ja Biokaasu -lehteen täältä! Tällä kertaa lehdessä pureudutaan tarkemmin erityisesti ravinnekiertoasioihin, mutta mukana myös tuttuun tapaan katsaus ajankohtaisiin biokierron säädösasioihin.   TÄSSÄ […]

Lue lisää →

Kestävät biopolttoaineet ja biokaasut halutaan valjastaa henkilöajoneuvojen päästövähennystehtävään

27.5.2021

Komission on määrä antaa heinäkuussa muutosehdotus kevyiden ajoneuvojen CO2-asetuksen muuttamisesta osana Fit For 55 -pakettia. Laaja joukko eurooppalaisia toimijoita julkaisi  yhteisen kannanoton, jossa penätään korjausliikettä […]

Lue lisää →

Hallituksen puoliväliriihi jätti odottavat fiilikset biokaasusektorille

26.5.2021

Hallituksen puoliväliriihessä tehdyt päätökset jättivät odottavan tunnelman, sillä suuremmat linjaukset jätettiin tehtäväksi myöhemmin tänä vuonna ja ensi vuonna. Seuraavat kaksi vuotta on hyvin tärkeitä biokaasu- […]

Lue lisää →

Uusi tankkausasemaohje on julkaistu

14.5.2021

Suomen Kaasuyhdistys ja Tukes ovat julkaisseet ohjeen kaasun tankkausasemille. Ohje kattaa eri kaasuasematyypit, paineistetun ja nesteytetyn kaasun asemat, kaasun tankkaukseen liittyvät turvallisuusasiat, tekniset ratkaisut ja […]

Lue lisää →

Tiedote: Biokaasun ja ravinnekierrätyksen edistäminen kaipaa selkeyttä, pitkäjänteisyyttä ja vahvempaa koordinaatiota

14.5.2021

Hallitus on sopinut valtion budjetin leikkauksesta vuodesta 2023 eteenpäin yhteensä 370 miljoonalla eurolla. Lopullisista leikkauskohteista päätetään keväällä 2022, ministeriöiden laatimassa alustavassa leikkauslistauksessa esitetään leikkauksia myös […]

Lue lisää →

Biokaasu- ja ravinnekiertovaliokuntien jäsenet nimetty kaudelle 5/2021-4/2022.

11.5.2021

SBB:llä on kaksi aktiivista asiantuntijoista koostuvaa valiokuntaa (Biokaasuvaliokunta ja Ravinnekiertovaliokunta). Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallitus on valinnut jäseneksi su valiokuntiin kaudelle 5/2021-4/2022. Biokaasuvaliokunnan kokoonpano:  […]

Lue lisää →

Joukko meppejä peräänkuuluttaa komissiota poistamaan esteet kestävien polttoaineiden käyttöönottamiseksi ja tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi

10.5.2021

Euroopan Biokaasuyhdistys yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa peräänkuuluttavat Euroopan komissiota poistamaan esteet, jotka vaikeuttavat  kestävien polttoaineiden käyttämistä sekä vaikeuttavat Eurooppaa saavuttamaan päästövähennystavoitteet. Biometaani kuuluu lupaavimpiin […]

Lue lisää →

Fossiilittoman liikenteen tiekartta antaa biokaasulle merkittävän roolin tieliikenteen päästövähennystalkoissa

6.5.2021

Valtioneuvosto teki 6. toukokuuta 2021 periaatepäätöksen siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan liikenteen tiekartta on […]

Lue lisää →
Scroll to Top