Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Biokaasun avulla voidaan leikata yli kolmasosa lannan käsittelyn aiheuttamasta päästöistä vuonna 2030

1.6.2023

Biokaasulla mutta myös ravinteiden kierrätyksellä, voidaan saada aikaan merkittäviä kasvihuonekaasupäästövähennyksiä maataloudessa. Lannan osalta päästövähennysten hyödyntäminen on vielä valjastamatta. Maatalous on liikenteen jälkeen toiseksi suurin päästölähde […]

Lue lisää →

Biokierto ja Biokaasu -lehti 1/2023 julkaistu

1.6.2023

Tutustu tuoreeseen Biokierto ja Biokaasu -lehteen täältä!  Lehdessä esitellään ajankohtaisia asioita biokaasusta ja ravinnekierrätyksestä sekä tuttuun tapaan katsaus ajankohtaisiin biokierron säädösasioihin. TÄSSÄ LEHDESSÄ MUUN MUASSA Biokiertoa […]

Lue lisää →

Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta lannoitevalmisteista 

31.5.2023

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta lannoitevalmisteista. Lausunnot pyydetään toimittamaan 7.7. mennessä. Asetus on kierrätyslannoitteiden näkökulmasta kaikkein keskeisin säädös lannoitelainsäädäntökokonaisuudessa.  SBB aikaisempi kommentointi- ja vaikuttamistyö […]

Lue lisää →

Tiedote: Ruotsin jakeluvelvoitemalli ei toimi Suomessa

16.5.2023

Ruotsissa on päätetty viedä kansallisen uusiutuvien biopolttoaineiden jakeluvelvoitemalli EU-velvoitteen minimitasoiseksi ensi vuonna. Suomen ei kannata seurata tässä Ruotsia, vaan järkevämpää on jatkaa pitkäjänteistä politiikkaa uusiutuvien […]

Lue lisää →

KESTÄVÄSTI SUOMESTA: Biokaasulla Suomen ruokaturva ja omavaraisuus vahvistuvat – ehdotukset hallitusohjelmaan

12.5.2023

Suomen uuden hallituksen kannattaa satsata biokaasuun, sillä uusiutuvana ja kotimaisena polttoaineena se vähentää liikenteen päästöjä ja lisää kansallista energiaomavaraisuutta sekä vahvistaa Suomen ruokaturvaa. Samaan aikaan […]

Lue lisää →

Ympäristöministeriöltä tulkintaohjeistus maatilojen ympäristöluvituksesta

10.5.2023

Ympäristöministeriö on nyt tehnyt tulkinnan maatilakohtaisten biokaasulaitosten ympäristölupatarpeesta voimassa olevien jätelain (646/2011, JL) ja ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) perusteella. Muistiossa esitetyt kannanotot ovat ympäristöministeriön virkamiesten arvioita, […]

Lue lisää →

Ajatuksia KEBIO-hankkeesta

9.5.2023

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (Syke) toteuttivat valtioneuvoston rahoituksella (ns.  VN-TEAS) hankkeen, jossa selvitettiin biokaasutuotannon prosessiketjujen päästöjä ja mahdollisuuksia minimoida ne erilaisten laitosratkaisujen yhteydessä sekä […]

Lue lisää →

Valiokuntien jäsenet nimetty

8.5.2023

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n on kaksi aktiivista asiantuntijoista koostuvaa valiokuntaa (Biokaasuvaliokunta ja Ravinnekiertovaliokunta). Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallitus on nimennyt jäsenet valiokuntiin kaudelle […]

Lue lisää →

Maatalous, ruuantuotanto, biokaasu & ravinnekierrätys hallitusohjelmaan

3.5.2023

Suomeen on suunnitteilla ja rakenteilla 40 biokaasulaitosinvestointia vuosina 2023-2025. Investoinnit ja työpaikat kohdistuvat erityisesti taajamien ulkopuolelle maaseudulle. Useat näistä biokaasulaitoksista aikovat kierrättää maatalouden lantaa, tähteitä […]

Lue lisää →

Energiajärjestöt toivovat investointien käsittelyn sujuvoittamista

3.5.2023

Energia-alan järjestöt, Energiateollisuus ry, Bioenergia ry, Energiakaupungit ry, Paikallisvoima ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry, toivovat tulevan hallituksen sujuvoittavan kaavoitus-, lupa- […]

Lue lisää →
Scroll to Top