Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Tiedote: Biokaasu- ja ravinnekiertoasiat budjettiriihessä

26.8.2020

Julkaisuvapaa 26.8.2020, klo 10:30 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää ministeriöiden vuoden 2021 talousarvioesityksiä hallitusohjelman mukaisina biokaasu- ja ravinnekierrätysasioiden osalta. Kehitettävääkin löytyy, mm. liikkumisen […]

Lue lisää →

Tutustu SBB:n lausuntoon lakiehdotuksesta biokaasun alkuperätakuista

24.8.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnokseen hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista (diaarinumero VN/6434/2019).  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää alkuperätakuujärjestelmän käyttöönottoa ja […]

Lue lisää →

Mediatiedote: Kotimaisen biokaasun 2030 tavoitteeksi 4 TWh

4.8.2020

Julkaisuvapaa 4.8.2020 klo 10:00 Bioenergia ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Lähienergialiitto […]

Lue lisää →

Euroopan biokaasusektori peräänkuuluttaa liikennebiokaasun potentiaalia

2.7.2020

Euroopan biokaasuyhdistys, European Biogas Association, EBA peräänkuuluttaa lisätoimien liikenteen päästöjen vähentämiseksi viipymättä. Liikenteen sähköistymisen kehitys etenee, mutta se ei yksin takaa riittävää tehokasta ja nopeaa […]

Lue lisää →

Kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaali biokaasu- ja biometaanisektoreiden avulla

24.6.2020

European Biogas Assocation, EBA, on koostanut havainnollistavan kuvan biokaasun ja biometaanin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaalista. Kaaviokuva selventää eri tapoja, miten biokaasu- ja biometaanisektori auttavat ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa vuoteen […]

Lue lisää →

SBB on mukana John Nurmisen Säätiön johtamassa Sustainable biogas -vesiensuojeluhankkeessa

17.6.2020

John Nurmisen Säätiö sekä biokaasun tuottajat ja ympäristöviranomaiset Suomessa ja Latviassa aloittavat yhteistyön edistääkseen ilmastoystävällisen biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Nyt käynnistyvässä Sustainable biogas -hankkeessa luodaan […]

Lue lisää →

Tiedote: asiantuntijat arvoivat Suomen biokaasun tuotannoksi 4-7 TWh vuonna 2030

17.6.2020

Julkaisuvapaa heti Suomessa on paljon erilaisia biomassoja, joita voitaisiin kestävästi hyödyntää biokaasun tuotannossa. Biokaasun tuotantopotentiaaliksi on arvioitu jopa lähes 25 TWh, mutta teknis-taloudellisesti nykytekniikalla hyödynnettävissä […]

Lue lisää →

Nanopar Oy liittyi jäseneksi

15.6.2020

Nanopar Oy on hyväksytty SBB:n jäseneksi. Nanopar on cleantech-yritys, joka kehittää kestävään kehitykseen perustuvia, taloudellisia ja kompakteja infrapunakuivainratkaisuja kaivos- ja prosessiteollisuudelle sekä orgaanisiin kunnallisiin ja […]

Lue lisää →

4 TWh tuotantotavoitteelle vahva kannatus Biokaasu2030-työpajassa

11.6.2020

Maaliskuussa järjestetyssä työpajassa arvioitiin biokaasun ja biometaanin käyttöä Suomessa vuonna 2030. Työpajassa arvoitiin, että biokaasun kysyntä ylittänee Suomessa kotimaisen tarjonnan vuonna 2030. SBB julkaisee ensi […]

Lue lisää →

Tiedote: Yhteistyöhankkeessa selvitetään Orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet uudistuvassa lainsäädäntökehikossa

10.6.2020

Julkaisuvapaa heti Suomessa muodostuu vuosittain noin 21 000 000 tonnia ravinnerikkaita biomassoja, joita voidaan hyödyntää eri tavoin uusien tuotteiden tuottamiseksi, ravinteiden kierrätykseen tai/ja energian tuottamiseen. […]

Lue lisää →
Scroll to Top