Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Biokierto ja Biokaasu -lehti 1/2022 julkaistu

1.6.2022

Tutustu tuoreeseen Biokierto ja Biokaasu -lehteen täältä!  Lehdessä esitellään ajankohtaisia asioita biokaasusta ja ravinnekierrätyksestä sekä tuttuun tapaan katsaus ajankohtaisiin biokierron säädösasioihin.   TÄSSÄ LEHDESSÄ MUUN […]

Lue lisää →

SBB:n hallitus on hyväksynyt uusia jäseniä

25.5.2022

Tervetuloa jäseniksi Fimuskraft Oy,  Kuljetus Tero Liukas oy ja Brenntag Nordic Oy sekä kaksi uutta henkilöjäsentä! Pistetään yhdessä vauhtia ravinteiden kierrätykseen!           […]

Lue lisää →

Ravinnekiertotuki-ehdotusta kommentteilla 30.5. asti

16.5.2022

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää kommentteja ehdotukseen ravinnekiertotukimallista. Valmisteilla oleva Ravinnekiertotuki on tukea biokaasulaitoksille, jotka käyttävät raaka-aineena lantaa tai vesistökasvillisuuden niittojätteitä ja tuottavat biokaasun ohella jalostettuja […]

Lue lisää →

Jakeluvelvoitteen määräaikainen alentaminen ei takaa polttoainekustannusten alentumista, mutta hidastaa siirtymää vähähiiliseen liikenteeseen

12.5.2022

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää tärkeänä sitä, että kustannusten nousua yrityksille ja kuluttajille kompensoidaan, jotta vältytään työpaikkojen menetykseltä ja elintason laskulta. Suomen hallitus on […]

Lue lisää →

Uuden jäsenyrityksen esittely: RECOMILL Oy tarjoaa moderneja ja kestäviä ympäristö- ja energiaratkaisuja

11.5.2022

HTC-ratkaisun (HTC – Hydrothermal Carbonization ) avulla biohiiltä voidaan hyödyntää lannoitekäytössä, maanparannusaineena ja myös aktivoida aktiivihiileksi. Aktiivihiiltä on mahdollista hyödyntää myös muihin teollisiin käyttötarkoituksiin esimerkiksi […]

Lue lisää →

Ennakkokutsu: Miten hallita biokaasun tuotannon ravinteita kestävästi – Webinaari 15.6.

9.5.2022

Kuinka ravinteiden hallintaa tulisi parantaa biokaasulaitoksissa, ja miksi mädätteiden käyttöä tulisi suunnitella myös alueellisella tasolla? Miten kierrätysravinteiden markkinat avataan, ja millaisia mahdollisuuksia jätevesipohjaisten biomassojen käytöllä […]

Lue lisää →

Tiedote: Kaikki haluavat edistää puhdistamolietteen fosforin ja typen kierrätystä

5.5.2022

Kiinnostus kierrätyslannoitteisiin on kasvussa. Mineraalilannoitteille tarvitaan korvaajia edistämään ravinneomavaraisuutta ja huoltovarmuutta kotimaisen ruoan arvoketjussa. Puhdistamolietettä syntyy vuosittain noin miljoonaa tonnia. Liete sisältää orgaanista aineista, fosforia, […]

Lue lisää →

Kehysriihipäätökset ja varautumistoimenpiteet vahvistavat biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen kasvunäkymiä

12.4.2022

Maaliskuussa ja huhtikuussa on käyty tukku tärkeitä poliittisia keskusteluita, joilla on vaikutusta biokierron toimialaan akuutisti ja keskipitkällä aikavälillä. Investointi-, t&k- ja hankintatukien osalta tehdyt päätökset […]

Lue lisää →

SYKE:n laatima lajitteluopas toimisto-organisaatioille julkaistu

10.4.2022

Suomen ympäristökeskus ja Circwaste-hanke on koonnut osana Rakasta joka murua -kampanjaa ohje- ja materiaalipaketin toimisto-organisaatioiden lajittelukampanjan järjestämistä varten. Materiaalipaketti pitää sisällään konkreettiset ohjeet kampanjan järjestämiseen […]

Lue lisää →

Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haku käynnissä

8.4.2022

Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden tukihaku on käynnistynyt. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää hakijoille […]

Lue lisää →
Scroll to Top