Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus, muuttamisesta

1.10.2015

Esitämme, että helpotukset, jotka annetaan lannalle, pitäisi myös antaa muille kiinteille orgaanisille lannoitteille sekä maanparannusaineille.

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto Eviran ohjeluonnoksesta Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö-, käsittely-ja hävitys

15.9.2015

Kiinnitämme huomiota kohdan 9.1 kolmeen viimeiseen kappaleeseen: Mahdollistavatko nuo kohdat esim. salmonellakompostin sijoituksen (hävittämisen) kaatopaikalle myös vuoden 2016 jälkeen?

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto MMM:n asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen (24/11) muuttamisesta sekä lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen (11/12) muuttamisesta

24.8.2015

Biolaitosyhdistys ry:n, jonka jäseninä ovat merkittävät suomalaiset biokaasulaitostoimijat, mielestä suurin riski asetusmuutoksessa on se,että biokaasulaitoksen lannoitetuotteita ei enää voisi sellaisenaan lietemäisenä mädätysjäännöksenä hyödyntää lannoitevalmisteena viljelyyn. […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto MMM:n ympäristökorvausta koskevaan asetusluonnokseen

4.2.2015

Biolaitosyhdistys ry:n mielestäpuhdistamolietteen laskennassa huomioitavan kokonaisfosforin nostaminen 40 %:sta 60 %:iin ei vastaa todellista tilannetta. Tällä hetkellä ei ole olemassa riittävästi sellaisia tutkimustietoja, joiden perusteella […]

Lue lisää →
Scroll to Top