Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Kommentit ehdotuksiin maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi lannoitevalmisteista

22.2.2023

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 8.2.2023 sidosryhmätilaisuuden, jossa se esitteli alustavia ehdotuksia uuden lannoitevalmisteasetuksen sisällöstä. SIdosryhmät saivat esittää kommentteja tilaisuudessa sekä jälkikäteen kirjallisesti. Suomen Biokierto ja […]

Lue lisää →

Lausunto komission tiedonantoon lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistaminen

7.2.2023

E 154/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta.  

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto ennakkovaikuttamiseen EU:n maaperän terveyslaista E 128/2022 vp

31.1.2023

E 128/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki    

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

25.1.2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4987/2022 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää tärkeänä, että Euroopan komission valtiontukisääntely toimii sujuvasti. Suomen on oltava aktiivinen, kun EU-tasolla sääntöjä päivitetään. SBB pitää […]

Lue lisää →

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

25.1.2023

HE 320/2022 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi Talousvaliokunta torstai 26.01.2023 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Suomen Biokierto ja Biokaasu […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

25.1.2023

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027 Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4987/2022 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää tärkeänä, että Euroopan komission valtiontukisääntely toimii sujuvasti. Suomen […]

Lue lisää →

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

23.1.2023

HE 320/2022 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi Verojaosto tiistai 24.01.2023 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Suomen Biokierto ja Biokaasu […]

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta

11.1.2023

Asia: HE 297/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+297/2022 Poimintoja SBB:n lausunnosta: […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: VNS 7/2022 vp Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

10.1.2023

VNS 7/2022 vp: Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta Poimintoja SBB:n lausunnosta: Kannatamme kaikkia toimia, jotka lisäävät turvemaiden nurmipeitteisyyttä. Nurmen vaikutus on positiivinen paitsi ilmastopäästöjen vähentämisen näkökulmasta, […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: VNS 4/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

10.1.2023

VNS 4/2022 vp: Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Ilmastopapereiden osalta keskeisessä roolissa on toimenpiteiden toteuttaminen ja toimenpiteiden […]

Lue lisää →
Scroll to Top