Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Fosforiasetuslausunto

26.8.2022

MMM031:00/2021 SÄÄDÖSVALMISTELU Työryhmä valmistelee lannoitelain nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen fosforin käyttöä koskevat säännökset. Asetus koskee fosforin käyttöä maa- ja puutarhataloudessa sekä ympäristö- ja viherrakentamisessa Lisätietoa […]

Lue lisää →

Jätehuollon ympäristövaikutukset – EU:n jätepuitedirektiivin tarkistaminen

16.8.2022

Lisätieto: Jätehuollon ympäristövaikutukset – EU:n jätepuitedirektiivin tarkistaminen

Lue lisää →

Ravinteet – toimintasuunnitelma ravinnehuollon parantamiseksi

16.8.2022

Ravinteet – toimintasuunnitelma ravinnehuollon parantamiseksi (nitrogen & phosphorus) (julkinen kuuleminen 23.5.-15.8.2022; final 4Q/2022)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (VN/34422/2021)

9.8.2022

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34422/2021

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja 38 §:n muuttamisesta

9.8.2022

Lausunto – Lausuntopalvelu Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34423/2021    

Lue lisää →

KIRJALLINEN LAUSUNTO: KOMISSION TIEDONANTO, REPOWEREU-SUUNNITELMA

10.6.2022

Asia: HE 85/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+85/2022

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2027 ja asetus selvityksen sisällöstä

7.6.2022

Lausunto – Lausuntopalvelu

Lue lisää →

Asiantuntijalausunt o : Asia: HE 85/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

6.6.2022

Eduskunnan  talousvaliokunta kirjallinen siantuntijalausuntopyyntö Asia: HE 85/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b […]

Lue lisää →

SBB:n lausunto hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

20.5.2022

Hallituksen esitys laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14579/2022   *** Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n lausunto 20.5.2022: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kiittää mahdollisuudesta […]

Lue lisää →

Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11385/202

18.5.2022

Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11385/202 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Hienoa, että biokaasuasioita on käsitelty oman otsikon alla. Osioon voitaisiin […]

Lue lisää →
Scroll to Top