Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto luonnokseen lannoitelaiksi ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

26.1.2022

Asianumero: VN/21657/2020  Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää erittäin tärkeänä, että EU-lannoitevalmisteita koskevan asetuksen ohella kansallisille markkinoille tarkoitettujen lannoitevalmisteiden markkinat voivat jatkaa toimintaansa, jolloin lannoitevalmistaja voi […]

Lue lisää →

Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

14.1.2022

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16951/202 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää hyvänä sitä, että ilmastosuunnitelmaa on valmisteltu läpinäkyvästi ja laajassa sidosryhmäyhteistyössä. SBB pitää […]

Lue lisää →

Count your transport emissions – ‘CountEmissions EU’

14.12.2021

Konsultaation tyyppi: Komission konsultaatio (kommentit komission suunnitelmiin toimenpiteen toteuttamiseksi) Aihe: logistiikan ja liikenteen CO2-päästöjen laskemiseksi. Lisätietoa: ‘CountEmissions EU’ (europa.eu)

Lue lisää →

Answer to the review of the General Block Exemption Regulation (State aid): revised rules for State aid promoting the green and digital transition

8.12.2021

Lisätietoa Euroopan komission sivuilta

Lue lisää →

Lausuntopyyntö Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä

7.12.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13261/2020

Lue lisää →

Lausuntopyyntö kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta

3.12.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3882/2021

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: HE 212/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

19.11.2021

HE 212/2021 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta Näemme, että lainsäädäntöehdotus biokaasun verotuksesta antaa omalta osaltaan työrauhan jo investoinneille ja investointia suunniteleville toimijoille. Täten kannatamme esityksiä liikennebiokaasun […]

Lue lisää →

Kommentit valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan vuoteen 2027 – kierrätyksestä kiertotalouteen

19.11.2021

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 – kierrätyksestä kiertotalouteen Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16121/2020 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Biojätteen käsittelyn kapasiteetin tarpeen osalta olemme samoilla linjoilla, että nykyinen laitoskapasiteetti ei […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: HE 215/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

16.11.2021

HE 215/2021 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme toivottavana, että hankinta- ja muuntotuki olisi pidempiaikaisempi ohjauskeino. Selostukseen ehdotuksen talousarviovaikutuksista tulisi lisätä kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuen määrärahat vuosille […]

Lue lisää →

Policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics

28.10.2021

Euroopan komissio pyysi sidosryhmien kommentteja suunnitelmiinsa aiheesta: Policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics

Lue lisää →
Scroll to Top