Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto hallituksen esitykseen laiksi ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukilain (1289/2021) muuttamisesta

25.10.2023

Eduskunnan  liikenne- ja viestintävaliokunta pyytää kirjallista asiantuntijalausuntoanne: Asia: HE 25/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi […]

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024

25.10.2023

Asia: HE 41/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024  

Lue lisää →

Kommentit kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun hinnoittelumenetelmän muutosehdotukseen

24.10.2023

Energiavirasto kuulee Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmistä 25.10.2023 saakka. Lisätietoa Energiaviraston sivuilta

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024

24.10.2023

Maa- ja metsätalousvaliokunnan keskiviikon 25.10.2023 kokous, jossa on määrä käsitellä Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 (HE 41/2023 vp). Asia: HE 41/2023 vp Hallituksen […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020-2026 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

19.10.2023

Lisätiedot Lausuntopalvelusta

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024

18.10.2023

Eduskunnan maatalousjaoston asiantuntijakuuleminen keskiviikkona 18.10.2023 klo 10.30. Asia: HE 41/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 Jakelu, kutsutaan paikalle: talousjohtaja Matti Hyytinen, maa- […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020-2026 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

18.10.2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24132/2023 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää tärkeänä, ettei DNSH-selvityksen laatimista ja raportointia tehdä liian monimutkaiseksi ja hallinnollisesti raskaaksi. Niin ikään pidämme tärkeänä, että […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027 annetun asetuksen muuttamisesta

2.10.2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22730/2023 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB esittää, että muutosta 5 §:n 2 momenttiin kohtaan ”ainoastaan sellaiseen investointihankkeeseen, jossa investoidaan uuteen laitokseen”. Voimassa olevan EU:n […]

Lue lisää →

Ehdotus Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksi

18.9.2023

Ehdotus Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksi Poimintoja SBB:n lausunnosta: Esitämme, että puhtaan siirtymän investoinnit-määrärahasta mahdollistettaisiin investointitukea biometaanin tuotantolaitosinvestointeihin, erityisesti lantaa ja maatalouden sivuvirtoja käsitteleviin laitoksiin, joissa lopputuotteena […]

Lue lisää →

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Suomen rannikkostrategian luonnokseen (VN/25152/2023)

15.9.2023

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Suomen rannikkostrategian luonnokseen (VN/25152/2023) Tausta Rannikkostrategia tarkentaa Suomen merialuesuunnitelman 2030 visiota ja toimenpiteitä rannikolle. Rannikkostrategia tähtää vuoteen 2050. Toimintamalliin liittyvät toimenpiteet ulottuvat […]

Lue lisää →
Scroll to Top