Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Kirjallinen lausunto: HE 171/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

6.10.2022

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_174+2022.aspx    Poimintoja SBB:n lausunnosta: Raskaiden kaasuajoneuvojen hankintatuki on erittäin tärkeä ja lakimuutosesitys on kannatettava. Myös määrärahat tulee olla fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaiset. Emme kannata […]

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

29.9.2022

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_167+2020.aspx

Lue lisää →

LAUSUNTO U-JATKOKIRJELUONNOKSEEN U 71/2021 VP RYHMÄPOIKKEUSASETUKSEN 2. GREEN DEAL -LIITÄNNÄINEN MUUTOSEHDOTUKSESTA

26.9.2022

EU22 U-jatkokirjeluonnos U 71/2021 vp ryhmäpoikkeusasetuksen 2. Green Deal -liitännäinen muutosehdotus (luonnos liitteenä alapuolella)   Poimintoja SBB:n lausunnosta: Esitämme, että Suomen kantaan lisätään se, että […]

Lue lisää →

LAUSUNTO biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta.

26.9.2022

Lausuntopyyntö biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta VN/22882/2022    […]

Lue lisää →

Fosforiasetuslausunto

26.8.2022

MMM031:00/2021 SÄÄDÖSVALMISTELU Työryhmä valmistelee lannoitelain nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen fosforin käyttöä koskevat säännökset. Asetus koskee fosforin käyttöä maa- ja puutarhataloudessa sekä ympäristö- ja viherrakentamisessa Lisätietoa […]

Lue lisää →

Jätehuollon ympäristövaikutukset – EU:n jätepuitedirektiivin tarkistaminen

16.8.2022

Lisätieto: Jätehuollon ympäristövaikutukset – EU:n jätepuitedirektiivin tarkistaminen

Lue lisää →

Ravinteet – toimintasuunnitelma ravinnehuollon parantamiseksi

16.8.2022

Ravinteet – toimintasuunnitelma ravinnehuollon parantamiseksi (nitrogen & phosphorus) (julkinen kuuleminen 23.5.-15.8.2022; final 4Q/2022)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (VN/34422/2021)

9.8.2022

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34422/2021

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja 38 §:n muuttamisesta

9.8.2022

Lausunto – Lausuntopalvelu Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34423/2021    

Lue lisää →

KIRJALLINEN LAUSUNTO: KOMISSION TIEDONANTO, REPOWEREU-SUUNNITELMA

10.6.2022

Asia: HE 85/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+85/2022

Lue lisää →
Scroll to Top