Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto ehdotuksiin jätealan asetuksiksi (EU:n jätesäädöspaketti)

27.8.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/538/2019-422 (dl 27.8.2021) Poimintoja SBB:n lausunnosta: Kannatamme esitystä biojätteen erilliskeräysvelvoitteiden kunnianhimon nostamisesta. Esitämme kuitenkin, että biojätteen erilliskeräyksen 2. vaihe alkaisi jo 1.1.2023. Haluamme […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (VM006:00/2021)

26.8.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta – Valtiovarainministeriö (vm.fi)   Esitämme, että pykälää 64 a korjataan siten, että työsuhdeveroedun piiriin saataisiin […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: HE eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (E 48/2021 vp)

22.4.2021

Asiantuntijalausunto Eduskunnan ympäristövaliokunnalle kokoukseen 22.4.2021. Asia: HE 48/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi Poimintoja […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: HE eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (E 48/2021 vp)

16.4.2021

Asiantuntijalausunto Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunnalle kokoukseen 16.4.2021. Asia: HE 48/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi […]

Lue lisää →

ED-EPRTR-Revision-OPC-2020

24.3.2021

Industrial emissions – EU rules updated (europa.eu)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

23.3.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4418/2021 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB:llä ei ole huomautettavaa asetusmuutosluonnokseen. Muulta osin SBB haluaa todeta, että Suomen tulisi määrätietoisesti lisätä biokaasun tuotantoa ja käyttöä. […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto valtioneuvoston selonteko EU politiikasta MmV:lle

23.3.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VNS 7/2020 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää hyvänä sitä, että Suomi on aktiivinen kiertotalouden saralla. SBB pitää tärkeänä sitä, että Suomi osallistuu […]

Lue lisää →

Lausunto ehdotukseen kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi

23.3.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13551/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Esitämme, että Suomi on laajasti aktiivinen EU:n kiertotaloutta tukevan lainsäädännön kehittämisessä ja varmistaa, ettei kierrätyspohjaisille tuotteille luoda lakiteknisiä esteitä. […]

Lue lisää →

Public Consultation – Evaluation of the Sewage Sludge Directive 86/278/EEC

23.3.2021

Summary: EU rules (Directive 86/278) aim to ensure that the use of sewage sludge in farming does not harm the environment, animals and humans. Adopted […]

Lue lisää →

Fossiilittoman liikenteen tiekartta – luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

19.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9996/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää arvokkaana sitä, että tiekarttaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Arviomme mukaan tiekarttaehdotus on tasapainoinen kokonaisuus, ja […]

Lue lisää →
Scroll to Top