Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Biolaitosyhdistys ry: Kommentoitu Ympäristöministeriölle EU:n WT BREF pre-final draftia: Assessment comments BATC 5.7.2017

5.7.2017
Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto Lannoitelain ankaran vastuun työryhmän loppuraportin luonnokseen

9.2.2016

Biolaitosyhdistys ry esittää, että ankaran vastuun vahingonkorvauksen yläraja määritelläänyksiselitteisellä tavalla. Lannoitevalmisteita mädättämällä tai kompostoimalla tuottavat biolaitokset ovat Suomessa sekä teknisesti että taloudellisesti ennen kaikkea jätteenkäsittely-laitoksia. […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto lannoitelain ankaran vastuun työryhmän luonnokseen vahingonkorvauksesta

4.11.2015

Biolaitosyhdistys ry esittää, että ankaran vastuun vahingonkorvauksen yläraja määritelläänyksiselitteisellä tavalla. Lannoitevalmisteita mädättämällä tai kompostoimalla tuottavat biolaitokset ovat Suomessa sekä teknisesti että taloudellisesti ennen kaikkea jätteenkäsittely-laitoksia. […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus, muuttamisesta

1.10.2015

Esitämme, että helpotukset, jotka annetaan lannalle, pitäisi myös antaa muille kiinteille orgaanisille lannoitteille sekä maanparannusaineille.

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto Eviran ohjeluonnoksesta Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö-, käsittely-ja hävitys

15.9.2015

Kiinnitämme huomiota kohdan 9.1 kolmeen viimeiseen kappaleeseen: Mahdollistavatko nuo kohdat esim. salmonellakompostin sijoituksen (hävittämisen) kaatopaikalle myös vuoden 2016 jälkeen?

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto MMM:n asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen (24/11) muuttamisesta sekä lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen (11/12) muuttamisesta

24.8.2015

Biolaitosyhdistys ry:n, jonka jäseninä ovat merkittävät suomalaiset biokaasulaitostoimijat, mielestä suurin riski asetusmuutoksessa on se,että biokaasulaitoksen lannoitetuotteita ei enää voisi sellaisenaan lietemäisenä mädätysjäännöksenä hyödyntää lannoitevalmisteena viljelyyn. […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto MMM:n ympäristökorvausta koskevaan asetusluonnokseen

4.2.2015

Biolaitosyhdistys ry:n mielestäpuhdistamolietteen laskennassa huomioitavan kokonaisfosforin nostaminen 40 %:sta 60 %:iin ei vastaa todellista tilannetta. Tällä hetkellä ei ole olemassa riittävästi sellaisia tutkimustietoja, joiden perusteella […]

Lue lisää →
Scroll to Top