Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

ED-EPRTR-Revision-OPC-2020

24.3.2021

Industrial emissions – EU rules updated (europa.eu)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

23.3.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4418/2021 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB:llä ei ole huomautettavaa asetusmuutosluonnokseen. Muulta osin SBB haluaa todeta, että Suomen tulisi määrätietoisesti lisätä biokaasun tuotantoa ja käyttöä. […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto valtioneuvoston selonteko EU politiikasta MmV:lle

23.3.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VNS 7/2020 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää hyvänä sitä, että Suomi on aktiivinen kiertotalouden saralla. SBB pitää tärkeänä sitä, että Suomi osallistuu […]

Lue lisää →

Lausunto ehdotukseen kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi

23.3.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13551/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Esitämme, että Suomi on laajasti aktiivinen EU:n kiertotaloutta tukevan lainsäädännön kehittämisessä ja varmistaa, ettei kierrätyspohjaisille tuotteille luoda lakiteknisiä esteitä. […]

Lue lisää →

Public Consultation – Evaluation of the Sewage Sludge Directive 86/278/EEC

23.3.2021

Summary: EU rules (Directive 86/278) aim to ensure that the use of sewage sludge in farming does not harm the environment, animals and humans. Adopted […]

Lue lisää →

Fossiilittoman liikenteen tiekartta – luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

19.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9996/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää arvokkaana sitä, että tiekarttaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Arviomme mukaan tiekarttaehdotus on tasapainoinen kokonaisuus, ja […]

Lue lisää →

Lausuntopyyntö kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta

9.2.2021

MMM pyysi lausuntoja kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta (VN/5326/2020). Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää arvokkaana sitä, että visiotyössä ja toimeenpano-ohjelman laadinnassa tarkastelu on […]

Lue lisää →

Consultation on the Review of Directive 2018 /2001/EU on the promotion of the use of energy from renewable sources

9.2.2021

Under the European Green Deal, the Commission has committed to stronger action on climate change and will assess how the EU’s greenhouse gas emissions could […]

Lue lisää →

Lausuntopyyntö luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

8.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero VN/9330/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB:n arvion mukaan lain valmistelu on ollut vaativaa, mikä johtuu hankinta-asioiden monimutkaisuudesta sekä liikennevälineiden käyttövoimamurroksesta. SBB:n mielestä lakiesitys vastaa […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

5.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero VN/8757/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää nyt lausunnolla olevaa muutosehdotusta kokonaisuudessaan hyvin laadittuna. SBB kannattaa esitystä, että biokaasu otetaan mukaan jakeluvelvoitteen piiriin jo […]

Lue lisää →
Scroll to Top