Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausuntopyyntö luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

8.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero VN/9330/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB:n arvion mukaan lain valmistelu on ollut vaativaa, mikä johtuu hankinta-asioiden monimutkaisuudesta sekä liikennevälineiden käyttövoimamurroksesta. SBB:n mielestä lakiesitys vastaa […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

5.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero VN/8757/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää nyt lausunnolla olevaa muutosehdotusta kokonaisuudessaan hyvin laadittuna. SBB kannattaa esitystä, että biokaasu otetaan mukaan jakeluvelvoitteen piiriin jo […]

Lue lisää →

Revision of the CO2 emission standards for cars and vans

5.2.2021

Summary: Road transport has a key role to play in reaching the goals set in the European Green Deal. One of the key policies for […]

Lue lisää →

Lausunto ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016–2018 ja 2020–2022 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

15.1.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28708/2020

Lue lisää →

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseen meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

15.1.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26278/2020 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme arvokkaana ja hyödyllisenä periaatepäätöksen laatimista, sillä se parantaa hallinnon tekemän valmistelutyön läpinäkyvyyttä sekä kokoaa tiiviiksi paketiksi oleelliset ajankohtaiset […]

Lue lisää →

KOMMENTIT KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAAN

23.12.2020

Valtioneuvosto antaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta selonteon eduskunnalle vuoden 2020 loppupuolella. Maakuntakierrokselta saatavaa aineistoa hyödynnetään sen valmistelussa. Tavoitteena on laatia Suomen kestävän kasvun ohjelman alustava […]

Lue lisää →

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

23.12.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10156/2019

Lue lisää →

Feedback on Sustainable finance – EU classification system for green investments

18.12.2020

Sustainable finance – EU classification system for green investments (europa.eu)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

7.12.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24159/2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon. SBB pitää tarkoituksenmukaisena, että kestävyyslakia täydentämään on laadittu asetus. Uusiutuvan energian direktiivin […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: HE 139/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

30.11.2020

Asiantuntijalausunto Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunnalle kokoukseen 1.12.2020 Asia: HE 139/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/E+139/2020 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB:n mielestä hyvää on […]

Lue lisää →
Scroll to Top