Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Kirjallinen lausunto: VNS 4/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

10.1.2023

VNS 4/2022 vp: Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Ilmastopapereiden osalta keskeisessä roolissa on toimenpiteiden toteuttaminen ja toimenpiteiden […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: VNS 6/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

10.1.2023

VNS 6/2022 vp: Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme ilmastopapereita tarpeellisina ja mielestämme ne vastaavat hyvin niille […]

Lue lisää →

Biopolttoaineet – päivitetty luettelo kestävien biopolttoaineiden raaka-aineista

22.12.2022

Kestävillä biopolttoaineilla ja biokaasuilla on tärkeä asema uusiutuvan energian osuuden lisäämisessä sellaisilla ilmailun ja merenkulun kaltaisilla aloilla, joilla hiilestä irtautuminen on vaikeaa. Uusiutuvan energian direktiivin […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

12.12.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32728/2022

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta

5.12.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta Lausunnot viimeistään 5.12.2022 Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta PDF 600kB Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksestaPDF 200kB Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta PDF 319kB

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: VNS 6/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

17.11.2022

VNS 6/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: VNS 7/2022 vp Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

17.11.2022

VNS 7/2022 vp Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: VNS 4/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

17.11.2022

VNS 4/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: kansallinen ilmastopolitiikka

17.10.2022

VNS 6/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia VNS 4/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

11.10.2022

Asia: HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+174/2022 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB kannattaa […]

Lue lisää →
Scroll to Top