Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

27.10.2021

U 59/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

27.10.2021

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta (U 53/2021 vp)  

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

26.10.2021

U 55/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

25.10.2021

U 56/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

25.10.2021

Asia: U 56/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi) Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026

19.10.2021

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026 Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14150/2021

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta  

7.10.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: HE 142/2021 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta: Kaasuajoneuvot uhkaavat jäädä pois vähäpäästöisten ajoneuvojen työsuhdeautojen veroedun piiristä, vaikka asiasta on sovittu vuoden 2021 budjettiriihessä sekä […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

5.10.2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (VN/2509/2021; VM024:00/2021) Yhteenveto SBB:n lausunnosta: Esitämme, että biokaasun käyttö lämmöntuotannossa ja teollisuudessa/työkoneissa säilyy verottomana kaikissa kaasuverkoissa. […]

Lue lisää →

Call for feedback by the Platform on Sustainable Finance on the draft report on preliminary recommendations for technical screening criteria for the EU taxonomy

30.9.2021
Lue lisää →

Lausunto luonnokseen maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

29.9.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21782/2021 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB kannattaa asetusluonnosta pääpiirteissään, mutta haluamme esittää muutaman lakiteknisen kehitysehdotuksen sekä peräänkuuluttaa biokaasun edistämistoimien kokonaiskoordinoinnin vahvistamista.

Lue lisää →
Scroll to Top