Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto aiheeseen Jätehuollon ympäristövaikutukset – EU:n jätepuitedirektiivin tarkistaminen

8.11.2023

Environmental impact of waste management – revision of EU waste framework    

Lue lisää →

Lausunto hallituksen eduskunnalle päästökauppalaiksi sekä laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 ja 33 §:n muuttamisesta

6.11.2023

HE 71/2023 vp (eduskunta.fi)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

6.11.2023

HE 53/2023 vp (eduskunta.fi)

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2023 vp)

6.11.2023

HE 72/2023 vp (eduskunta.fi)

Lue lisää →

Ehdotus Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivi maaperän seurannasta ja kestokyvystä (maaperän seurantaa koskeva laki) 2023/0232 (COD)

1.11.2023

Soil health – protecting, sustainably managing and restoring EU soils  

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi biokaasulaitoksille myönnettävästä määräaikaista ravinnekiertotuesta

30.10.2023
Lue lisää →

Lausunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän seurannasta ja kestokyvystä (maaperän seurantaa koskeva laki)

27.10.2023

Lausuntopyynnön diaalinumero: U 57/2023 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB suhtautuu myönteisesti Valtioneuvoston kantaan. SBB:n näkökulmasta komission ehdotuksessa maaperän terveystodistus, anaerobisen hajoamisen sisällyttäminen pilaantuneiden alueiden kunnostustekniikkaan […]

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseen laiksi ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukilain (1289/2021) muuttamisesta

25.10.2023

Eduskunnan  liikenne- ja viestintävaliokunta pyytää kirjallista asiantuntijalausuntoanne: Asia: HE 25/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi […]

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024

25.10.2023

Asia: HE 41/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024  

Lue lisää →

Kommentit kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun hinnoittelumenetelmän muutosehdotukseen

24.10.2023

Energiavirasto kuulee Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmistä 25.10.2023 saakka. Lisätietoa Energiaviraston sivuilta

Lue lisää →
Scroll to Top