Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

2.6.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/538/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme hyvänä asiana sitä, että lakia päivitetään kiertotalousperiaatteiden mukaiseksi. Haluamme huomauttaa, ettei jätelakimuutosehdotus yhdessä perustelumuistion kanssa tuo juurikaan selvyyttä […]

Lue lisää →

Lausunto Traficomille määräysluonnokseen Vaihtoehtoisten polttoaineiden vertailuhinnoista annettavat tiedot

28.5.2020

TRAFICOM/166286/03.04.03.00/2020  

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

26.5.2020

Aihe: HE 70/2020vp  

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle aiheesta valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

29.4.2020

VNS 1/2020 vp Hyvä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, tähän kirjalliseen lausuntoon on koottu ravinnekiertoon ja biokaasuun liittyviä asioita otettavaksi huomioon valtion keskipitkän aikavälin julkisen talouden […]

Lue lisää →

KANNANOTTO: Laatulannoite-järjestelmä tehostaa toiminnanharjoittajien ja viranomaisten työtä

3.4.2020

Laatulannoite-järjestelmää tulisi voida hyödyntää todentamisessa, että sen mukaan valvottua kierrätyslannoitteita ei katsota enää jätteeksi (ns. EoW, end of waste). Laatulannoite-järjestelmän avulla voidaan osoittaa, että kierrätyslannoitevalmiste […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

20.3.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero VN6432201 Lausuntopyyntöaineisto Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta. Esityksen […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi sähkömarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1§n muuttamisesta

14.2.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6621/2019 Lausuntopyyntöaineisto Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi sähkömarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

14.2.2020

HE 104/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta 14.2.2020 Eduskunnan talousvaliokunta  

Lue lisää →

Lausunto Suomen kansallisesta yhdennetystä energia- ja ilmastosuunnitelmasta (NECP) liittyen EU:n hallintomalliasetukseen

18.12.2019

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12266/2019 Lausuntopyyntöaineisto Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa yhdennetystä energia- ja ilmastosuunnitelmasta. Lausuntokierroksella oleva luonnos Suomen kansallisesta yhdennetystä energia- […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

18.12.2019

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10530/2019   VM003:00/2019 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta jättää lausunnon. Verokysymyksien yhteydessä biokaasu vaatii usein erityistarkastelua, sillä biokaasun energiaverokohtelu on poikkeava. […]

Lue lisää →
Scroll to Top