Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

7.12.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24159/2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon. SBB pitää tarkoituksenmukaisena, että kestävyyslakia täydentämään on laadittu asetus. Uusiutuvan energian direktiivin […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: HE 139/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

30.11.2020

Asiantuntijalausunto Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunnalle kokoukseen 1.12.2020 Asia: HE 139/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/E+139/2020 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB:n mielestä hyvää on […]

Lue lisää →

SBB:n kommentit toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeeseen

30.11.2020
Lue lisää →

Finnish Biocycle and Biogas Association contribution to the consultation on the CO2 standards – Inception Impact Assessment

26.11.2020

CO2 emissions for cars and vans – revision of performance standards (europa.eu) Finnish Biocycle and Biogas Association welcomes the efforts of the European Commission to […]

Lue lisää →

Lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

6.11.2020

Suomi toteuttaa kestävän kasvun ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa talouden kasvupotentiaalia, vihreää ja digisiirtymää sekä alueellista ja sosiaalista eheyttä. Valtiovarainministeriö pyytää ehdotuksia, aloitteita ja palautetta […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021

5.11.2020

HE 201/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 Kirjallinen asiantuntijalausunto 5.11.2020 kello 12.00 Eduskunnan  liikenne- ja viestintävaliokuntalle Poimintoja SBB:n […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

5.11.2020

HE 186/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta Kirjallinen asiantuntijalausunto 3.11.2020 […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta

19.10.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21732/2020 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB:n mielestä lakiesityksen tavoitteet ovat kannatettavia ja hallitusohjelman mukaisia. Liikenteen päästöjen vähentäminen ja asetettuihin päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää laaja-alaista keinovalikoimaa. […]

Lue lisää →

Public consultation on the evaluation of the 2011 White Paper ‘Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system’ and on the announced future European Strategy for a Sustainable and Smart Mobility

23.9.2020

Linkki kuulemiseen (vastausaika 1.6.-23.9.2020)

Lue lisää →

Lausunto eduskunnan maa-ja metsätalousvalio-, ympäristö- ja talousvaliokunnille hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

23.9.2020

HE 70/2020 Vp 

Lue lisää →
Scroll to Top