Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto MMM:n ympäristökorvausta koskevaan asetusluonnokseen

4.2.2015

Biolaitosyhdistys ry:n mielestäpuhdistamolietteen laskennassa huomioitavan kokonaisfosforin nostaminen 40 %:sta 60 %:iin ei vastaa todellista tilannetta. Tällä hetkellä ei ole olemassa riittävästi sellaisia tutkimustietoja, joiden perusteella […]

Lue lisää →
Scroll to Top