Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausuntopyyntö kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta

9.2.2021

MMM pyysi lausuntoja kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta (VN/5326/2020). Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää arvokkaana sitä, että visiotyössä ja toimeenpano-ohjelman laadinnassa tarkastelu on […]

Lue lisää →

Consultation on the Review of Directive 2018 /2001/EU on the promotion of the use of energy from renewable sources

9.2.2021

Under the European Green Deal, the Commission has committed to stronger action on climate change and will assess how the EU’s greenhouse gas emissions could […]

Lue lisää →

Lausuntopyyntö luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

8.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero VN/9330/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB:n arvion mukaan lain valmistelu on ollut vaativaa, mikä johtuu hankinta-asioiden monimutkaisuudesta sekä liikennevälineiden käyttövoimamurroksesta. SBB:n mielestä lakiesitys vastaa […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

5.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero VN/8757/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää nyt lausunnolla olevaa muutosehdotusta kokonaisuudessaan hyvin laadittuna. SBB kannattaa esitystä, että biokaasu otetaan mukaan jakeluvelvoitteen piiriin jo […]

Lue lisää →

Revision of the CO2 emission standards for cars and vans

5.2.2021

Summary: Road transport has a key role to play in reaching the goals set in the European Green Deal. One of the key policies for […]

Lue lisää →

Lausunto ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016–2018 ja 2020–2022 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

15.1.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28708/2020

Lue lisää →

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseen meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

15.1.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26278/2020 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme arvokkaana ja hyödyllisenä periaatepäätöksen laatimista, sillä se parantaa hallinnon tekemän valmistelutyön läpinäkyvyyttä sekä kokoaa tiiviiksi paketiksi oleelliset ajankohtaiset […]

Lue lisää →

KOMMENTIT KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAAN

23.12.2020

Valtioneuvosto antaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta selonteon eduskunnalle vuoden 2020 loppupuolella. Maakuntakierrokselta saatavaa aineistoa hyödynnetään sen valmistelussa. Tavoitteena on laatia Suomen kestävän kasvun ohjelman alustava […]

Lue lisää →

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

23.12.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10156/2019

Lue lisää →

Feedback on Sustainable finance – EU classification system for green investments

18.12.2020

Sustainable finance – EU classification system for green investments (europa.eu)

Lue lisää →
Scroll to Top