Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto MMM:n asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen (24/11) muuttamisesta sekä lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen (11/12) muuttamisesta

24.8.2015

Biolaitosyhdistys ry:n, jonka jäseninä ovat merkittävät suomalaiset biokaasulaitostoimijat, mielestä suurin riski asetusmuutoksessa on se,että biokaasulaitoksen lannoitetuotteita ei enää voisi sellaisenaan lietemäisenä mädätysjäännöksenä hyödyntää lannoitevalmisteena viljelyyn. […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto MMM:n ympäristökorvausta koskevaan asetusluonnokseen

4.2.2015

Biolaitosyhdistys ry:n mielestäpuhdistamolietteen laskennassa huomioitavan kokonaisfosforin nostaminen 40 %:sta 60 %:iin ei vastaa todellista tilannetta. Tällä hetkellä ei ole olemassa riittävästi sellaisia tutkimustietoja, joiden perusteella […]

Lue lisää →
Scroll to Top