Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan työ-ja elinkeinojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

24.10.2018

Keskeisin keino lisätä biokaasun tuotantoa ja käyttöä Suomessa on panostaa biokaasun liikenne käyttöön erityisesti henkilöautoliikenteessä sekä myös raskasliikenteessä.Tehokkaimmat keinot biokaasun liikennekäyttön edistämisessä on varmistaa jatkossakin […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n mielipide Hiiletön liikenne 2045 – polkuja päästöttömään tulevaisuuteen -väliraportista

9.10.2018

Saatesanat: Liikennesektorin päästövähennyksillä on tärkeä rooli Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Biokaasu on uusiutuva, kotimainen ja edullinen liikenteen polttoaine. Biokaasun käytön lisäämisellä voidaan vähentää henkilö- ja raskaan liikenteen […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

1.10.2018

Suomen Biokaasuyhdistys kannattaa ehdotusta muuttaa lämmityspolttoaineiden verotusta siten, että siinä huomioidaan polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt. Muutoksella voidaan varmistaa lämmityspolttoaineiden neutraalit verotuskäytännöt sekä edistää teknologianeutraalisuutta. […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

11.9.2018

1.EU:n jätehierarkian mukaisesti tulisi suosia materiaalihyödyntämistä polton sijaan. 2.Tuotantoeläinten lanta on arvokas kierrätysmateriaali ja lannasta saadaan parempi hyötysuhde kierrättämällä kuin polttamalla. 3.Polttamalla orgaanista ainesta menetetään […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto biohajoavan muovin käyttö ja keräys biojätteen kanssa

11.7.2018

Nykyisissä biojätteen käsittelytavoissaon kaksitämän normin kannalta kriittistä kohtaa: Hyvin yleisesti on mädätys eikä kompostointi pää-tai ainoa käsittelymenetelmä. Biohajoavat muovit, joka kompostoituvat hyvin, ei välttämättä hajoa […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

24.4.2018

Lakimuutoksella on tarkoitus helpottaa tuotantoeläinten lannan polttamista korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä. Katsomme, että lausunnolla oleva esitys ei edistä oikealla tavalla materiaalikierrätystä. Perustelemme lausuntoamme: 1.EU:n jätehierarkian […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto MMM:n lannoitevalmisteasetuksen muuttamisehdotuksesta

14.2.2018

Viittaammelausuntopyyntöönne koskien asetusehdotusta maa-ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa-ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksen pykälään 2on ehdotettu lisättäväksi uusi momentti 7:”Fosfonaattien (PO₃⁻) lisääminen lannoitevalmisteisiin ei ole […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry: Kommentoitu Ympäristöministeriölle EU:n WT BREF lopullista luonnosta: Assessment comments BATC 20.11.2017

20.11.2017
Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto: Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023

22.8.2017

Ehdotamme seuraavia asioita: -kierrätysravinteille tulee luoda konkreettisia menekinedistämistoimia, kuten tuotantotuet -T&K-panostuksia tulee kohdentaa kierrätyslannoitteille -tulee ottaa käyttöön biojätteiden tehostettu erilliskeräys -polttoon menevälle erilliskerätylle bio-tai muulle […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry: Kommentoitu Ympäristöministeriölle EU:n WT BREF pre-final draftia: Assessment comments BATC 5.7.2017

5.7.2017
Lue lisää →
Scroll to Top