Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto biohajoavan muovin käyttö ja keräys biojätteen kanssa

11.7.2018

Nykyisissä biojätteen käsittelytavoissaon kaksitämän normin kannalta kriittistä kohtaa: Hyvin yleisesti on mädätys eikä kompostointi pää-tai ainoa käsittelymenetelmä. Biohajoavat muovit, joka kompostoituvat hyvin, ei välttämättä hajoa […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

24.4.2018

Lakimuutoksella on tarkoitus helpottaa tuotantoeläinten lannan polttamista korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä. Katsomme, että lausunnolla oleva esitys ei edistä oikealla tavalla materiaalikierrätystä. Perustelemme lausuntoamme: 1.EU:n jätehierarkian […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto MMM:n lannoitevalmisteasetuksen muuttamisehdotuksesta

14.2.2018

Viittaammelausuntopyyntöönne koskien asetusehdotusta maa-ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa-ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksen pykälään 2on ehdotettu lisättäväksi uusi momentti 7:”Fosfonaattien (PO₃⁻) lisääminen lannoitevalmisteisiin ei ole […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry: Kommentoitu Ympäristöministeriölle EU:n WT BREF lopullista luonnosta: Assessment comments BATC 20.11.2017

20.11.2017
Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto: Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023

22.8.2017

Ehdotamme seuraavia asioita: -kierrätysravinteille tulee luoda konkreettisia menekinedistämistoimia, kuten tuotantotuet -T&K-panostuksia tulee kohdentaa kierrätyslannoitteille -tulee ottaa käyttöön biojätteiden tehostettu erilliskeräys -polttoon menevälle erilliskerätylle bio-tai muulle […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry: Kommentoitu Ympäristöministeriölle EU:n WT BREF pre-final draftia: Assessment comments BATC 5.7.2017

5.7.2017
Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto Lannoitelain ankaran vastuun työryhmän loppuraportin luonnokseen

9.2.2016

Biolaitosyhdistys ry esittää, että ankaran vastuun vahingonkorvauksen yläraja määritelläänyksiselitteisellä tavalla. Lannoitevalmisteita mädättämällä tai kompostoimalla tuottavat biolaitokset ovat Suomessa sekä teknisesti että taloudellisesti ennen kaikkea jätteenkäsittely-laitoksia. […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto lannoitelain ankaran vastuun työryhmän luonnokseen vahingonkorvauksesta

4.11.2015

Biolaitosyhdistys ry esittää, että ankaran vastuun vahingonkorvauksen yläraja määritelläänyksiselitteisellä tavalla. Lannoitevalmisteita mädättämällä tai kompostoimalla tuottavat biolaitokset ovat Suomessa sekä teknisesti että taloudellisesti ennen kaikkea jätteenkäsittely-laitoksia. […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus, muuttamisesta

1.10.2015

Esitämme, että helpotukset, jotka annetaan lannalle, pitäisi myös antaa muille kiinteille orgaanisille lannoitteille sekä maanparannusaineille.

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto Eviran ohjeluonnoksesta Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö-, käsittely-ja hävitys

15.9.2015

Kiinnitämme huomiota kohdan 9.1 kolmeen viimeiseen kappaleeseen: Mahdollistavatko nuo kohdat esim. salmonellakompostin sijoituksen (hävittämisen) kaatopaikalle myös vuoden 2016 jälkeen?

Lue lisää →
Scroll to Top