sbbv

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. Alan yritysten valmistamia tuotteita ovat biokaasu liikennekäyttöön ja energiantuotantoon, orgaaniset lannoitevalmisteet, kasvualustat sekä kierrätyskemikaalit.

Biokaasua muodostuu erilaisten mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä lannoitekäyttöön soveltuvaa ravinteita ja orgaanista ainesta sisältävää mädätysjäännöstä.

Ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen yhteydessä syntyvien ravinnerikkaiden materiaalien sisältämien ravinteiden hyödyntämistä uudelleen kestävästi ja turvallisesti kierrätysravinteina.

Julkaistu 29.05.2020

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Nyt näitä alkaa tulla eli eri sektoreiden ilmastotiekarttoja! Ohessa liikenne-& kuljetusalan tiekartta. SBB osallistuu laajasti eri sektoreiden ja toimijoiden #ilmasto #tiekartta'työhön. Biokierrolle keskeisiä ovat LVM:n #fossiilitonliikenne, liikenne-& kuljetusalan, liikenne-& logistiikkapalveluiden toimialojen, elintarviketeollisuuden, maatalouden & metsäteollisuuden tiekartat.

www.aut.fi/ymparisto/vahapaastoisen_liikenteen_tiekartta
... See MoreSee Less

Julkaistu 22.05.2020

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Kannuksella tapahtuu, kun Demecan laitos rakentuu! ... See MoreSee Less

Suomen biokaasulaitokset

Suomessa biokaasua tuotetaan nykyään kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitoksilla, eri kokoisilla yhteiskäsittelylaitoksilla sekä maatilojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua kerätään kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla.

Kartalta löydät kaikki suomalaiset biokaasulaitokset.

Scroll to Top