Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024

Eduskunnan maatalousjaoston asiantuntijakuuleminen keskiviikkona 18.10.2023 klo 10.30.

Asia: HE 41/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024

Jakelu, kutsutaan paikalle: talousjohtaja Matti Hyytinen, maa- ja metsätalousministeriö, erityisasiantuntija Sanna Tikander, maa- ja metsätalousministeriö, maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, ProAgria Keskusten Liitto ry, Suomen 4H-liitto, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan maatalousjaosto

Lausunto

Scroll to Top