sbbv

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. Alan yritysten valmistamia tuotteita ovat biokaasu liikennekäyttöön ja energiantuotantoon, orgaaniset lannoitevalmisteet, kasvualustat sekä kierrätyskemikaalit.

Biokaasua muodostuu erilaisten mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä lannoitekäyttöön soveltuvaa ravinteita ja orgaanista ainesta sisältävää mädätysjäännöstä.

Ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen yhteydessä syntyvien ravinnerikkaiden materiaalien sisältämien ravinteiden hyödyntämistä uudelleen kestävästi ja turvallisesti kierrätysravinteina.

Julkaistu 15.02.2020

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

BiokaasutunnelmiaBiokaasu vie mennessään. Nyt meidän Joonaa myös vapaa-ajalla. Milläs miettein Joona on? Tässäpä tuoreet kommentit:

"Päätökseen vaikutti ennen kaikkea kotimainen, fossiilivapaa polttoaine ja käytännön syyt; myös Oulun seudulta saa pian kaasua useammalta asemalta. Haaveena, että vielä joskus tankataan meidän farmin lannasta tehtyä kaasua 🐂💩!"
... See MoreSee Less

Julkaistu 14.02.2020

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Kuulumisia Ruskosta! ... See MoreSee Less

Julkaistu 14.02.2020

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Terkut eduskuntatalolta! SBB oli kuultavana talousvaliokunnassa "HE eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta". Esitys on kannatettava ja avaa mahdollisuuksia #biokaasu'lle. ... See MoreSee Less

Julkaistu 13.02.2020

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Tiedoksi Ruskossa biokaasulaitoksen ja pihaton laajennuksen avajaiset ystävänpäivänä 14.2.MTY Lähteenmäen avoimet ovet lähestyvät! Perjantaina 14.2. kaikilla maatilan biokaasuntuotannosta kiinnostuneilla on erinomainen tilaisuus jututtaa yhdessä paikassa alan asiantuntijoita sekä tutustua itse laitokseen, sen kannattavuuslaskelmiin ja kuulla käytännön kokemuksia laitoksen omistajilta. Paikalle on helppo tulla, tila sijaitsee aivan Turun kaupungin kupeessa! Lisätiedot: www.demeca.fi/rusko

#maatilatkuntoon #kaasuamaatilalta
... See MoreSee Less

Suomen biokaasulaitokset

Suomessa biokaasua tuotetaan nykyään kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitoksilla, eri kokoisilla yhteiskäsittelylaitoksilla sekä maatilojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua kerätään kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla.

Kartalta löydät kaikki suomalaiset biokaasulaitokset.

Scroll to Top