sbbv

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. SBB jäsenet vastaavat Suomen biokaasun tuotannosta 70 %, käytössä olevista liikennekaasun jakeluasemista 85 % sekä yli 50 % kotimaisesta kierrätysravinnetuotannosta.

Biokaasua muodostuu erilaisten mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä lannoitekäyttöön soveltuvaa ravinteita ja orgaanista ainesta sisältävää mädätysjäännöstä.

Ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen yhteydessä syntyvien ravinnerikkaiden materiaalien sisältämien ravinteiden hyödyntämistä uudelleen kestävästi ja turvallisesti kierrätysravinteina.

Vesihuollossa odotettavissa mittavat investoinnit & asiakasmaksujen korotukset tulevina vuosikymmeninä. Lue Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040 (julkaisuvuosi 2020) bit.ly/3dIfply Rahoittajina #Vesihuolto’laitosten kehittämisrahasto, , AFRY Finland Oy ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry:. ... See MoreSee Less
Tiesitkö, että suurin osa hyödyntämättömästä biomassapotentiaalista löytyy maatalouden biomassoista, eli esimerkiksi eläinten lannasta. Vaikka biokaasu kuljettaakin jo monia autoja, on sen potentiaalista suuri määrä hyödyntämättä. 👉🏼 Biokaasua hyödynnetään 1 TWh ja sen tuotantopotentiaali on huimat yli 10 TWh. Biokaasulla voisi kattaa jopa viidesosan kotimaan tieliikenteen käyttämästä polttoaineesta.👉🏼 Jos biokaasun kokonaispotentiaali hyödynnettäisiin täysin, olisi sillä suora positiivinen vaikutus ympäristöön. Tilastokeskuksen (2019) mukaan kotimaan liikenteestä aiheutuvat päästöt nimittäin muodostavat noin 21 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.👉🏼 Biokaasu ei sovellu ainoastaan liikennepolttoaineeksi, vaan sitä voidaan käyttää myös sähkön- ja lämmöntuotannossa vastuullisena vaihtoehtona.👉🏼 Tulevaisuudessa energiajärjestelmä tulee olemaan palapeli, jossa biokaasu on oleellinen osa. Me Mustankorkealla olemme biokaasun puolestapuhujia ja uskomme, että kasvavalla biokaasuttelulla Suomi voisi vastata osaltaan ilmastohaasteisiin.#biokaasu #kaasuauto #kaasuautoilu #liikennepäästöt ... See MoreSee Less
#Biokaasu'reaktorin pystytyspäivä on aina hyvä päivä 😁#Puolanka #kiertotalous ... See MoreSee Less
Syömäkelvoton ruoka biojätepönttöön, kiitos! Biojätteen kierrätyksellä saadaan #ravinteetkiertoon & #biokaasu'a fossiilisten tilalle #järkiteko #rakastajokamurua #hävikkiviikko #ruokahävikki www.youtube.com/watch?v=29vh1OZivkI&feature=youtu.be ... See MoreSee Less

Suomen biokaasulaitokset

Suomessa biokaasua tuotetaan nykyään kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitoksilla, eri kokoisilla yhteiskäsittelylaitoksilla sekä maatilojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua kerätään kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla.

Kartalta löydät kaikki suomalaiset biokaasulaitokset.

Mikäli haluat toimittaa päivitettyjä tietoja karttaan, niin voit tehdä sen tällä tiedonkeruulomakkeella. Tietosuojailmoitus löytyy täältä.

Scroll to Top