sbbv

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. Alan yritysten valmistamia tuotteita ovat biokaasu liikennekäyttöön ja energiantuotantoon, orgaaniset lannoitevalmisteet, kasvualustat sekä kierrätyskemikaalit.

Biokaasua muodostuu erilaisten mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä lannoitekäyttöön soveltuvaa ravinteita ja orgaanista ainesta sisältävää mädätysjäännöstä.

Ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen yhteydessä syntyvien ravinnerikkaiden materiaalien sisältämien ravinteiden hyödyntämistä uudelleen kestävästi ja turvallisesti kierrätysravinteina.

Julkaistu 16.06.2020

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Kestäväelvytys-työryhmän väliraportti tarkastelee 7 eri yhteiskunnan murrosta. #Biokaasu & #ravineetkiertoon ovat todellinen win-win-win-win-ratkaisu, sillä ne ovat ratkaisujen joukossa neljässsä murroksessa :

1. Energiajärjestelmän murros +2. yhdyskuntien & liikenteen murros + 3. ruokajärjestelmän murros + 4. teollisuuden murros👍💚 www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Kestava_elvytys_vauhdittaa_yhteiskunnan_(57711)
... See MoreSee Less

Suomen biokaasulaitokset

Suomessa biokaasua tuotetaan nykyään kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitoksilla, eri kokoisilla yhteiskäsittelylaitoksilla sekä maatilojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua kerätään kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla.

Kartalta löydät kaikki suomalaiset biokaasulaitokset.

Scroll to Top