sbbv

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. SBB jäsenet vastaavat Suomen biokaasun tuotannosta 70 %, käytössä olevista liikennekaasun jakeluasemista 85 % sekä yli 50 % kotimaisesta kierrätysravinnetuotannosta.

Biokaasua muodostuu erilaisten mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä lannoitekäyttöön soveltuvaa ravinteita ja orgaanista ainesta sisältävää mädätysjäännöstä.

Ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen yhteydessä syntyvien ravinnerikkaiden materiaalien sisältämien ravinteiden hyödyntämistä uudelleen kestävästi ja turvallisesti kierrätysravinteina.

Julkaistu 24.07.2021

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Biokaasulaitos Pohjois-Savoon! 😎🇫🇮Olemme tänään Mikko Elovaaran kanssa allekirjoittaneet toimitussopimuksen maatilan biokaasulaitoksesta Kiuruvetiselle Mikko Elovaara Oy:lle ja Elovasikka Oy:lle. ✍Suuret kiitokset luottamuksesta! 🤝Tilakokonaisuus on merkittävä tekijä suomalaisen naudanlihan tuotannossa. Yrityskokonaisuus kasvattaa maitoroutuisia sonneja HK Scanin sopimustuottajana. Kiuruveden Lepistönperällä sijaitsevalla n. 600 hehtaarin peltoaukealla loppukasvattamoissa kasvaa yhteensä 1800 sonnia. Näistä 800 sonnia kasvaa Mikon pojan Antti Elovaaran omistuksessa olevissa kasvattamoissa samalla peltoaavalla. Elovasikan kasvattamossa samalla aukealla kasvaa 800 vasikkaa. Lisäksi Elovasikan toisessa kasvattamossa Alapitkällä 500 vasikkaa. Vasikkakasvattamoista vasikat siirtyvät loppukasvattamoihin Elovaarojen navetoihin ja Elovasikan muille osakkaille Ville Laitiselle Haapavedelle ja Henrik Kärkkäiselle Kiuruvedelle. Vasikoita riittää myös loppukasvatukseen muille HK Scanin sopimustiloille. Mikko Elovaara on kehittänyt maatilaa ja koko liiketoimintaa määrätietoisesti jo vuosikymmeniä. Antti Elovaara on kasvanut maanviljelijäksi isänsä rinnalla ja haluaa olla jatkamassa tilan kehitystä. ”Tilakokonaisuus ja lihantuotanto on nyt rakennettu tähän kokoluokkaan, pellot raivattu metsistä, laitettu kasvukuntoon nurmentuotantoon. Iso laajentaminen ei ole nyt seuraava askel, vaan nyt keskitytään edelleen peltojen kasvukunnon parantamiseen ja satotasojen nostamiseen. Hiilensidonta maaperään ja humuksen lisääminen on tärkeä kehityskohde. Tilaa pitää aina kehittää ja nyt luonteva ja kestävä suunta on investoida energiaomavaraisuuteen ja lannan käsittelyyn. Ympäristöasiat todella kiinnostaa viljelijää. Me elämme maasta. Positiivinen ja kestävä imagokin on tärkeä asia tämän päivän maataloudessa.” Antti kertoo ja Mikko jatkaa: ”Lannan lannoitevaikutuksen parantaminen on tärkeä asia ja biokaasulaitoksen tuoma hyöty typen liukoisuuden lisäämisessä ja logistiikan helpottumisessa on merkittävä taloudellinen etu, ympäristövaikutuksia unohtamatta.” Rakennettava biokaasulaitos tulee palvelemaan Elovaaran tilakeskusta ja Elovasikka Oy:n kasvattamoa sähkön- ja lämmön tuotannon osalta. Hankkeen yhteydessä rakennetaan mädätysjäännösputki 1 km päähän peltoaukeman keskelle etäsäiliöön, jolla saadaan merkittävät logistiikka hyödyt lannanlevitykseen. Hankkeessa rakennetaan valmiudet laajentaa biokaasuntuotantoa energiamarkkinoiden kysynnän mukaan. Siirtyminen myöhemmin ajoneuvokaasun eli biometaanin jalostukseen on otettu huomioitu jo nyt. Kysyimme Mikolta miksi Demeca laitostoimittajaksi? Mikon vastaus: ”Demecan kanssa meillä on jo yhteistä historiaa navetan saneerauksessa. Demeca tarjoaa kokonaisvaltaisen, selkeän paketin, johon sisältyy suunnittelu, valmistus, asennukset ja työnjohto. Emme kaipaa työmaalle useita eri toimijoita ja isoa alihankintaketjua. Me teemme omana työnä maanrakennustyöt, koska meillä on siihen kalusto ja osaaminen. Uskomme Demecan jälkimarkkinoinnin toimintaan ja referenssikohteessa vierailu vahvisti luottamuksen. Koko laitos ja tekniikka on ammattimaisesti toteutettu, siisti kokonaisuus. Demeca on kotimainen yritys ja sijaitsee lähellä. Me arvostamme kotimaisuutta ja Demecan kokemusta ja ymmärrystä maatilan toiminnasta.”Demecalla on 3 tärkeää arvoa. Luottamus ja arvostus, Rohkeasti yhdessä, Tuloksellinen tekeminen.”Haluamme olla mukana eteenpäin menevien maatilojen arjessa. Kehitämme toimintaa yhdessä. Koemme että kehittyvien tilojen mukana mekin kehitymme. Luottaen ja arvostaen, rohkeasti yhdessä, pyrimme parhaisiin tuloksiin. Huolellisen valmistelun ja rakentavien sopimusneuvotteluiden jälkeen on mahtava päästä toteuttamaan hanketta yhdessä Elovaaran porukan kanssa” myyntijohtajamme Sami Vinkki kiteyttää. ✔#biokaasu#maatilatkuntoonKuvassa kauppasopimuksen jälkeen tyytyväisenä: Antti Elovaara, Mikko Elovaara ja Sami Vinkki ... See MoreSee Less

Julkaistu 15.07.2021

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Haastamme teidät viemään viestiä: #Biokaasu'lla voi vähentää päästöjä & samalla tukea paikallista kiertotaloutta. #järkitekoHeidi Hautala Mauri Pekkarinen Elsi Katainen Miapetra Kumpula-Natri Henna Virkkunen Ville Niinistö Sirpa Pietikäinen Silvia Modigyoutu.be/29vh1OZivkI ... See MoreSee Less

Julkaistu 30.06.2021

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Haastamme teidät viemään viestiä: #Biokaasu'lla voi vähentää liikenteen päästöjä & samalla tukea paikallista kiertotaloutta! Tsekkaa hieno video, jonka ovat toteuttanee yhteistyössä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Kaasuautoilijat ry, Gasum Oy, Suomen Kaasuenergia Oy, Viafin Gas Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Stormossen Oy, Jepuan Biokaasu Oy, Demeca Oy, Mustankorkea Oy sekä Nivos Oy. #järkiteko #järkiliikenne #liikenne #kiertotalous #rakastajokamurua youtu.be/29vh1OZivkI ... See MoreSee Less

Suomen biokaasulaitokset

Suomessa biokaasua tuotetaan nykyään kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitoksilla, eri kokoisilla yhteiskäsittelylaitoksilla sekä maatilojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua kerätään kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla.

Kartalta löydät kaikki suomalaiset biokaasulaitokset.

Mikäli haluat toimittaa päivitettyjä tietoja karttaan, niin voit tehdä sen tällä tiedonkeruulomakkeella. Tietosuojailmoitus löytyy täältä.

Scroll to Top