sbbv

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. SBB jäsenet vastaavat Suomen biokaasun tuotannosta 70 %, käytössä olevista liikennekaasun jakeluasemista 85 % sekä yli 50 % kotimaisesta kierrätysravinnetuotannosta.

Biokaasua muodostuu erilaisten mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä lannoitekäyttöön soveltuvaa ravinteita ja orgaanista ainesta sisältävää mädätysjäännöstä.

Ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen yhteydessä syntyvien ravinnerikkaiden materiaalien sisältämien ravinteiden hyödyntämistä uudelleen kestävästi ja turvallisesti kierrätysravinteina.

2021 tilastotiedot kertovat biokaasusektorin kasvun alkaneen! Biometaanin tuotanto +43%, liikennebiokaasun käyttö +26%. Kasvua vauhdittavat lisääntynyt biojätepohjaisen biokaasun tuotanto & kasvanut liikennebiokaasun kysyntä.#biokaasu #ravinteetkiertämään biokierto.fi/tiedote-vuoden-2021-tilastotiedot-osoittavat-biokaasusektorin-kasvun-alkaneen/ ... See MoreSee Less
Biokaasutraktorin tankkaus Vuorenmaan tilalla. ... See MoreSee Less
Lannoitteiden hinnat ovat huipussaan, joten on oleellista varmistaa, että ravinteista saadaan kaikki hyöty kasveille tulevina kasvukausina. Peltomaan sopiva pH-taso varmistaa, että lannoitteiden arvokkaat ravinteet ovat mahdollisimman tehokkaasti kasvien saatavilla. – Liian alhaisen pH:n maasta ei ole edellytyksiä tuottaa hyvää satotasoa. Maan kasvukuntoon kannattaa nyt panostaa, sillä hyvässä kunnossa oleva peltomaa tuottaa satoa varmemmin myös tilanteessa, jossa lannoitteiden saatavuudessa on haasteita. Se on osa huoltovarmuutta, sanoo Sampo Järnefelt Soilfoodilta. Koko juttu täällä: soilfood.fi/miksi-pelto-kannattaa-kalkita/ ... See MoreSee Less
Kesäkuussa -21 Puolangalla oli jätevedenpuhdistamon vieressä kompostikenttä, heinäkuussa -21 kompostikentän tilalla oli monttu ja nyt monttuun on kasvanut biokaasulaitos. ... See MoreSee Less

Suomen biokaasulaitokset

Suomessa biokaasua tuotetaan nykyään kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitoksilla, eri kokoisilla yhteiskäsittelylaitoksilla sekä maatilojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua kerätään kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla.

Kartalta löydät kaikki suomalaiset biokaasulaitokset.

Mikäli haluat toimittaa päivitettyjä tietoja karttaan, niin voit tehdä sen tällä tiedonkeruulomakkeella. Tietosuojailmoitus löytyy täältä.

Scroll to Top