sbbv

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. SBB jäsenet vastaavat Suomen biokaasun tuotannosta 70 %, käytössä olevista liikennekaasun jakeluasemista 85 % sekä yli 50 % kotimaisesta kierrätysravinnetuotannosta.

Biokaasua muodostuu erilaisten mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä lannoitekäyttöön soveltuvaa ravinteita ja orgaanista ainesta sisältävää mädätysjäännöstä.

Ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen yhteydessä syntyvien ravinnerikkaiden materiaalien sisältämien ravinteiden hyödyntämistä uudelleen kestävästi ja turvallisesti kierrätysravinteina.

✅ HumuspehtooriHackathon: Typen poisto kompostointikentän valumavesistä ja sen hyödyntäminen kierrätyslannoitteiden valmistuksessa!♻️ Bio-kiertotalouden edelläkävijä, kierrätyslannoitteiden valmistaja Humuspehtoori Oy etsii kustannustehokasta ratkaisua typen poistoon kompostointikentän valumavesistä sekä sen hyödyntämiseen lannoitekäytössä. 🌱 Ravinteiden nykyistä tehokkaampi kierrätys edesauttaa osaltaan maatalouden kustannuskriisiä sekä huoltovarmuutta, joten nyt haettaville ratkaisuille löytyy globaalia liiketoimintapotentiaalia.💯 BioPaavon fasilitoima innovaatiokilpailu, Hackathon, on oiva tilaisuus löytää tai synnyttää uutta liiketoimintaa innovatiivisen toimeksiantajayrityksen kanssa. Hackathon-kilpailuun osallistuminen on täysin maksutonta ja sen tarjoamat hyödyt korvaavat moninkertaisesti osallistujatiimien käyttämän ajan. Hackathonit ovat avoimia kaikille, eivätkä vaadi osallistujilta olemassa olevaa yritystoimintaa – päinvastoin autamme mieluusti osallistujatiimejä muovaamaan ideasta bisnestä!💡 Kokoa tiimi ja ilmianna alustava ideasi 30.10.2022 mennessä, ja tule mukaan ratkomaan haastetta sekä kehittämään omaa liiketoimintaasi yhteistyössä Humuspehtoorin kanssa! 👉 Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.jamk.fi/fi/projekti/biopaavo/biopaavo-hackathon/humuspehtoorihackathonSuomen Biokierto ja Biokaasu ry Kasvu Open #humuspehtoori #maaseutuverkosto #suomenbiokiertojabiokaasury #kasvuopen #ideastabisnestä #biopaavo #jamk #jamkbiotalous #pölytyskäynnissä #lannoitteet #ravinteidenkierto #kierrätyslannoitteet #hackathon #innovaatiot ... See MoreSee Less
Biogas Event of the year! ... See MoreSee Less

Suomen biokaasulaitokset

Suomessa biokaasua tuotetaan nykyään kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitoksilla, eri kokoisilla yhteiskäsittelylaitoksilla sekä maatilojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua kerätään kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla.

Kartalta löydät kaikki suomalaiset biokaasulaitokset.

Mikäli haluat toimittaa päivitettyjä tietoja karttaan, niin voit tehdä sen tällä tiedonkeruulomakkeella. Tietosuojailmoitus löytyy täältä.

Scroll to Top