sbbv

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. SBB jäsenet vastaavat Suomen biokaasun tuotannosta 70 %, käytössä olevista liikennekaasun jakeluasemista 85 % sekä yli 50 % kotimaisesta kierrätysravinnetuotannosta.

Biokaasua muodostuu erilaisten mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä lannoitekäyttöön soveltuvaa ravinteita ja orgaanista ainesta sisältävää mädätysjäännöstä.

Ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen yhteydessä syntyvien ravinnerikkaiden materiaalien sisältämien ravinteiden hyödyntämistä uudelleen kestävästi ja turvallisesti kierrätysravinteina.

Doranova Oy rakentaa Nevel Oy:lle elintarviketuotannon sivuvirtoja ja maatalousmassoja käsittelevän Hardferm-biokaasulaitoksen Juukaan, Pohjois-Karjalaan.Nevel Oy käsittelee rakennettavalla biokaasulaitoksella ravintolakastikkeita ja liemiä valmistavan Puljonki Oy:n sivutuotteita ja tuottaa höyryä Puljongin tarpeisiin. Projektin myötä Puljonki Oy:n tavoitteena on saavuttaa jopa 1 900 hiilidioksiditonnin vuosittainen päästövähennys.Laitoksen rakennustyöt on aloitettu huhtikuussa 2022 maanrakennustöillä ja käyttöönoton on määrä tapahtua vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. #biokaasu #kiertotalouswww.doranova.fi/doranova-rakentaa-modernin-hardferm-biokaasulaitoksen-juukaan/ ... See MoreSee Less
Kerroimme aikaisemmassa postauksessa, että Stormossenin korkealaatuisen mullan myynti alkaa taas. Tiesitkö, että meidän multamme on varsinainen kiertotalouden lähituote?Multamme tarina saa alkunsa asukkaidemme kotoa. Palataanpa kompostimullan juurille. Olipa kerran banaaninkuori, ruoantähteet ja nuupahtanut kukkakimppu. Ahkera asukas laittoi ne paperiseen biojätepussiin ja vei biojätepussin pihalla olevaan biojäteastiaan. Jätteenkuljetusyritys kuljetti biojätteen Stormossenin biojätelaitokselle ja kippasi biojätteet biojätelaitoksen vastaanottomonttuun. Sieltä biojätepussit jatkavat matkaa linjastoa pitkin käsittelyyn. Ensin pussit murskataan isolla murskaimella ja murskattuun biojätemassaan lisätään lämmintä vettä ja massa jatkaa matkaansa ruuvipuristimen läpi. Ruuvipuristimessa on pienen pienet reiät, joista massa puristetaan läpi. Useasti biojätteen seassa on sinne kuulumatonta materiaalia kuten metallit ja poltettavaan jätteeseen kuuluvaa tavaraa, jälkimmäinen erotellaan pois biojätemassasta ja toimitetaan Westenergylle poltettavaksi. Metalleja varten on ns. magneetti, joka nappaa metallit ja lajittelee ne erikseen. Biojätemassa menee vielä toisen kerran ruuvipuristimen läpi, jotta biojätteestä tulee hienoa puuromaista massaa. Tämä puuromainen biojätemassa jatkaa matkaansa kohti jättimäistä bioreaktoria, jonka tilavuus on 1,7 miljoonaa litraa! Bioreaktorissa viihtyy bakteerit ja mikrobit, jotka syövät biojätemassaa kolmisen viikkoa tuottaen metaania. Metaani otetaan talteen biokaasulaitokselle, jossa se jalostetaan liikennekaasuksi.Biojätemassasta jää jäljelle mädätysjäämä, joka kompostoidaan tarkkaan valvotun ja Ruokaviraston hyväksytyn tavan mukaan. Tästä mädätysjäämästä saadaan kompostimultaa, jota Stormossen on myynyt vuodesta 2009 lähtien. Meillä on kahta multalaatua: puutarhamultaa ja nurmikkomultaa. Puutarhamulta tehdään biojätteen mädätysjäämästä ja nurmikkomulta tehdään lietteen mädätysjäämästä. Mullan tarina päättyy sinne mistä se sai alkunsa eli asukkaan kotiin, kun hän ostaa multaa meiltä. Sen pituinen se. Biojätteen lajittelussa tapoja on monia. Valitse omasi ja ole biosankari!🏆Koska sillä on väliä. ... See MoreSee Less
Biojätteen matka jatkuu! Viime viikolla kerroimme, mistä biokaasun matka alkaa. Mutta mitä tapahtuu biojätteelle keräyksen ja kuljetuksen jälkeen? 👀Kun jäte on tyhjennetty biokaasulaitoksen vastaanottoaltaaseen, jatkuu matka esikäsittelyn läpi. Esikäsittelyssä kerätty jäte murskataan, jotta massasta saadaan mahdollisimman tasalaatuista ja hienojakoista biokaasuprosessia varten. Samalla jätteen joukosta erotellaan metallit, muovit ja muut pakkausmateriaalit magneetin ja rumpuseulan avulla, jonka jälkeen joukkoon kuulumattomat jätteet kierrätetään normaalisti. ♻️ Esikäsittelyn läpi virtaavaa materiaalia tarkastellaan ja ohjataan valvomosta käsin.Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mitä tarkoitetaan biokaasuprosessilla? 🔎 Tutustu biokaasun koko matkaan lukemalla blogipostauksemme täällä: mustankorkea.fi/kaasutellaan-blogi/biojatteesta-biokaasuksi-kurkistus-biokaasutuotannon-kulissien...#biokaasu #biojätteestäbiokaasuksi #biokaasulaitos #kaasuauto ... See MoreSee Less
RECOMILL Oy ja Stormossen Oy avaavat yhteistyössä uuden termiseen märkähiiltoon (HTC – Hydrothermal Carbonization) perustuvan testilaitoksen Mustasaareen.Prohoc-konserniin kuuluva RECOMILL Oy on kehittänyt testilaitoksen, jonka avulla voidaan hyödyntää biohiiltä lannoitekäytössä, maanparannusaineena ja myös aktivoida aktiivihiileksi. Aktiivihiiltä on mahdollista hyödyntää myös muihin teollisiin käyttötarkoituksiin esimerkiksi akkuteollisuudessa. Testilaitoksen myötä voidaan todentaa ja määritellä märkähiiltoprosessin toiminta sekä mitoittaa täyden mittakaavan laitoksen toteutus.Kyseessä on Suomessa ainutlaatuinen kiertotalouden teknologia. Märkähiilto on menetelmänä vanha, mutta RECOMILLin ja Stormossenin toteutustapa on uusi. Muilla teknologioilla tavallisen biokaasumädätteen kuiva-ainepitoisuus on linkouksen jälkeen 25 %. Märkähiiltoprosessi muuttaa biomassan koostumusta niin, että kuiva-aineen osuus voi nousta jopa 70 % asti. ”Hankkeen myötä olemme kiertotalouden energiaratkaisujen sekä ravinteiden tehokkaan hyödyntämisen kehityksen kärkijoukoissa. Haluamme saada ravinteet käyttöön maksimaalisesti, jotta ravinteiden hukka vähenisi esimerkiksi polttoprosessin aikana,” RECOMILL Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Jan Hägg kertoo.”Yhteistyö Stormossenin kanssa on sujunut mainiosti ja molempien vankka osaaminen on mahdollistanut tämänkaltaisen teknologisesti innovatiivisen testilaitoksen toteuttamisen. Testilaitos on meille iso askel eteenpäin HTC-teknologian kaupallistamisessa”, RECOMILL Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Manner sanoo.”Stormossen on jo pitkään tutkinut erilaisia mädätteen jalostustekniikoita ja nyt paikallisesti kehitetyn teknologian testaaminen tuntuu jännittävältä. Kehitysprosessi ja toteutus on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä yliopistojen, teknologiatoimittajien ja käyttäjien välillä, osoittaen kuinka vahvaa osaamisemme on Pohjanmaalla”, toteaa Johan Saarela.”Stormossenin ja koko seudun ympäristötavoitteet ovat korkeat. Stormossenin tavoitteena on hiilineutraali jätteenkäsittely, jossa 65% jätteestä kierrätetään materiaalina vuoteen 2030. Tässä onnistuaksemme meidän on löydettävä uusia ratkaisuja. Tämä on selkeä askel eteenpäin oikeaan suuntaan”, sanoo Aimo Latvala. ... See MoreSee Less

Suomen biokaasulaitokset

Suomessa biokaasua tuotetaan nykyään kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitoksilla, eri kokoisilla yhteiskäsittelylaitoksilla sekä maatilojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua kerätään kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla.

Kartalta löydät kaikki suomalaiset biokaasulaitokset.

Mikäli haluat toimittaa päivitettyjä tietoja karttaan, niin voit tehdä sen tällä tiedonkeruulomakkeella. Tietosuojailmoitus löytyy täältä.

Scroll to Top